ŽOS VRÚTKY a. s.Address: Dielenská Kružná 2
SK – 038 61 Vrútky

Phone: +421-43/4 20 51 00

Fax: +421-43/4 28 15 95

E-Mail: zos-vrutky@zos-vrutky.sk

Internet: http://www.zos-vrutky.sk

Contact: Frau Adriana Supinova

Reklamlar