Jiangsu Haixun Railway Equipment GroupAddress: No. 18 Donghai R., Haian Development Zone
CH – 226600 Haian County/Nantong/Jiangsu

Phone: +86-513/88 96 33 56

Fax: +86-513/88 96 51 80

E-Mail: export@chinahaixun.com

Internet: http://www.chinahaixun.com

Contact: Herr Chen Aihna

6.5.40 Rail fastening equipment
6.5.42 Rail link units