KTK Group Co., Ltd.Address: No. 88 Jinchuang Road, Yaoguan Industrial Park
CN – 213011 Wujin District, Changzhou City

Phone: +86-519/88 37 61 33

Fax: +86-519/88 37 32 07

E-Mail: pxy@ktk.cc

Internet: http://www.ktk.cc, www.Wjjh.com

Contact: Herr Pan Xiaoyu