PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp.z.o.oAddress: Szczebrzeska 11
PL – 22-400 Zamosc

Phone: +48 84 6386223

Fax: +48 84 6385236

E-Mail: info@pkp-lhs.pl

Internet: http://www.lhs.com.pl

Contact: Frau Ewa Kusz