Zhejiang Dafeng Industry Co., LtdAddress: No. 737 Xinjian North Road
CN – 315400 Yuyao

Phone: +86-574/62 88 88 26

Fax: +86-574/62 88 86 20

E-Mail: dafengguijiao@126.com

Internet: http://www.chinadafeng.com

Contact: Frau Xingru

Reklamlar