Zhuzhou Lince Group Co.,Ltd.Address: North Door, Tianxin
CN – 412000 Zhuzhou, Hunan

Phone: +86-731/28 49 92 77

Fax: +86-731/28 49 97 50

E-Mail: xiaohong-chen@lince.com.cn

Internet: http://www.lince.com.cn

Contact: Frau Xiaohong Chen

Reklamlar