İhale İlanı : 2. Etap Karataş Raylı Sistem İnşaatı ve Elektrifikasyon yapım işi

 1. Etap Karataş Raylı Sistem İnşaatı ve Elektrifikasyon yapım işi
  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
 2. Etap Karataş Raylı Sistem İnşaatı ve Elektrifikasyon yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
  İhale Kayıt Numarası : 2011/31910
  1-İdarenin
  a) Adresi : İncilipınar Mah. 3 Nolu Cad. No:4 Şehitkamil/Gaziantep
  b) Telefon ve faks numarası : 3422111200 – 3422111293
  c) Elektronik Posta Adresi : ihale@gaziantep-bld.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Gaziantep Karataş Bölgesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (üç yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
b) Tarihi ve saati : 11.04.2011 – 10:00
DÜZELTME İLANI

RAYLI SİSTEM İNŞAATI VE ELEKTRİFİKASYON YAPTIRILACAKTIR
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

RAYLI SİSTEM İNŞAATI VE ELEKTRİFİKASYON YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale Kayıt Numarası : 2011/31910
1- İdarenin
a) Adresi : Incilipinar Mah. 3 Nolu Cad. 4 27090
b) Telefon ve faks numarası : 3422111200 – 3422111293
c) Elektronik posta adresi : ihale@gaziantep-bld.gov.tr
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 08.03.2011 – 1800
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Kamu İhale Bülteni – 08.03.2011
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel:

ADET : ÜNVANI : DENEYİMİ :

1 İnşaat Mühendisi 5 Yıl

1 Elektrik Mühendisi 5 Yıl

1 Harita Mühendisi 5 Yıl

Yukarıda istenilen anahtar teknik personeller için ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda mühendis veya mimar çalıştırması ve bu durumun belgelendirilmesi şartı aranır. Bu şart aynı pozisyon için tek bir mühendis veya mimar ile tevsik edilebileceği gibi farklı mühendis veya mimarlarla da tevsik edilebilir. Yıl içinde toplam olarak otuz günü aşmayan kesintiler, kesinti olarak kabul edilmez.

İsteklinin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personel çalışıtırılması ve bu durumun belgelendirilmesi gerekir. Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

ihale_dokumani

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhaleler Bilgi Amaçlı Olup,Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar