Tarihte Bugün : 10 Haziran 1929 Samsun Sahil Demiryolları Hisse senedatının mubayaasına…



10 Haziran 1929 Samsun Sahil Demiryolları Hisse senedatının mubayaasına dair 1524 sayılı kanun çıktı