Ankara-İzmir hızlı tren ihalesi 28.12.2011 tarihine ertelendiANKARA-İZMİR HIZLI TREN PROJESİ ANKARA (POLATLI)-AFYONKARAHİSAR KESİMİ ALTYAPI YAPIM İNŞAAT İŞİYLE (İKN:2011/152681) İLGİLİ YAYINLANAN AÇIKLAMA-1 VE ZEYİLNAME-1 (03/11/2011 TARİH VE 23403 SAYI İLE)

14/12/2011 tarihinde saat 14:00′de ihalesi yapılacak (İhale Kayıt No: 2011/152681) olan Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi Ankara (Polatlı)-Afyonkarahisar Kesimi Altyapı Yapım İnşaat İşiyle ilgili Açıklama-1 ve Zeyilname-1 yayınlanmıştır.

Bilgi alınmasını ve buna göre gereğini rica ederiz.

Mustafa BABAL İsa APAYDIN

Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı

EKLER:1- Açıklama-1 (3 sayfa), 2- Zeyilname-1 (2 sayfa) 3- Enkesitlere ait CD (1 adet)

ANKARA-İZMİR HIZLI TREN PROJESİ ANKARA (POLATLI)-AFYONKARAHİSAR KESİMİ ALTYAPI YAPIM İNŞAAT İŞİYLE (İKN:2011/152681) İLGİLİ YAYINLANAN ZEYİLNAME-2 (24/11/2011 TARİH VE 24859 SAYI İLE)

14/12/2011 tarihinde saat 14:00′de yapılacak (İhale Kayıt No: 2011/152681) Ankara-İzmir Hizlı Tren Projesi Ankara (Polatlı)-Afyonkarahisar Kesimi Altyapı Yapım İnşaat İşiyle ilgili daha önceden Zeyilname-1 yayınlanmış olup, tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması nedeniyle, İdari Şartnamenin 14.3 maddesine istinaden 14 gün ilave süre verilerek Zeyilname-2 ile ihale tarihi 28/12/2011 tarih, saat 14:00′e ertelenmiştir.

Bilgi alınmasını ve buna göre gereğini rica ederiz.

Mustafa BABAL İsa APAYDIN

Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı

Not: İdari Şartnamenin Geçici Teminat ile ilgili 26.3. bendi; “Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 11/05/2012 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.”yerine, ihale tarihinin 14 gün uzatılması nedeniyle, “Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 25/05/2012 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.” şeklinde düzeltilmiştir.

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) DEMİRYOLU YAPIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi Ankara (Polatlı)- Afyonkarahisar Kesimi Altyapı Yapım İnşaat İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası:2011/152681

1-İdarenin

a) Adresi:TALATPAŞA BULVARI NO: 3 GAR/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası:+90 312 3090515/4262 ve 1802 – +90 312 3104114

c) Elektronik Posta Adresi:demiryoluyapimdairesi@tcdd.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı:İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer:Polatlı-Afyonkarahisar (Km: 0+000 – 166+960) Arası

c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 1080 (binseksen) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Konferans Salonu 1. Kat. Gar/ANKARA

b) Tarihi ve saati:14.12.2011 – 14:00 (Zeyilname-2 ile ihale tarihi 28/12/2011 tarihine ertelenmiştir.

Kaynak: EKAP

Reklamlar