Kayseri-Mersin-Adana demiryolu elektrifikasyon ihalesi 12.01.2012 tarihine yapılacakDEMİRYOLU HAT KESİMİNE ELEKTRİFİKASYON TESİSLERİ KURULMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD)

Kayseri-Boğazköprü-Ulukışla-Yenice, Mersin-Yenice-Adana-Toprakkale Hat Kesimine Elektrifikasyon Tesisleri Kurulması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası:2011/191173

1-İdarenin

a) Adresi: TALATPAŞA BULVARI NO:3 06330 GAR ALTINDAĞ-ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:0 312 309 05 15-239, 4139, 4409 – 0 312 311 53 05
c) Elektronik Posta Adresi:malzeme@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Kayseri-Boğazköprü-Ulukışla-Yenice, Mersin-Yenice-Adana-Toprakkale Hat Kesimi
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 630 (altıyüzotuz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Konferans Salonu (1. Kat)
b) Tarihi ve saati: 12.01.2012 – 10:00

Kaynak: TCDD

Reklamlar