ANKARA – İSTANBUL Hızlı Tren Projesinde Son Durum

Hızlı Tren Projesi, Ankara-İstanbul arasındaki mevcut hattan bağımsız 250 km/saat hıza uygun, tamamı elektrikli, sinyalli yeni çift hattı hızlı demiryolu yapımını içermektedir.

Bugün için Ankara – İstanbul arasındaki mevcut hattın toplamı 576 km olup, tümü sinyalli ve elektriklidir.

Mevcut hattan bağımsız, 250 km/saat hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli, olarak inşa edilen Hızlı Tren hattı tamamlandıktan sonra, iki büyük kent arasındaki mesafe, 533 km’ ye inecektir.

Proje 10 ayrı bölümden oluşmaktadır.

• Ankara-Sincan : 24 Km
• Ankara-Hızlı Tren Garı
• Sincan-Esenkent : 15 Km
• Esenkent-Eskişehir : 206 Km
• Eskişehir Gar geçişi
• Eskişehir-İnönü : 30 Km
• İnönü-Vezirhan : 54 Km
• Vezirhan-Köseköy : 104 Km
• Köseköy-Gebze : 56 Km
• Gebze-Haydarpaşa : 44 Km

44 km ‘ Lik Gebze-Haydarpaşa kesimi Marmaray projesi ile yüzeysel metroya dönüşeceğinden Marmaray Projesi kapsamında yapılacaktır.

Proje kapsamında ayrıca 12 adet hızlı tren seti ve hızlı tren depo yapımı işleri yer alıyor

Ankara – İstanbul Hızlı Tren Projesi, iki etapta tamamlanacaktır.

Projenin Ankara – Eskişehir kesimi bu yıl içinde hizmete açılırken, Eskişehir – İstanbul arasındaki inşaat çalışmaları ise devam ediyor.

PROJENİN AMACI

• Ankara ve İstanbul arasında çift hatlı, elektrikli, sinyalli, 250 km hıza uygun hızlı demiryolu inşa edilerek hızlı, konforlu, güvenli bir ulaşım imkânı yaratmak
• Yolcu taşımacılığında yaklaşık % 10 olan demiryolu payını % 78’e çıkartmak.
• Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresinin azaltmak.

PROJENİN YAPILMASI İLE NELER GERÇEKLEŞECEK

• Karayolu, demiryolu ve havayolu trafiği açısından en yoğun yolcu ve yük aksı olan Ankara- İstanbul hattında demiryolunun rekabet şansı artarak, yolcu payı %10’dan %78’e yükselecek
• Ankara-İstanbul hattında, demiryolu ile ortalama 7 saat, karayolu ile 5-6 saat, havayolu ile merkezden merkeze ve servis araçlarını kullanmak koşuluyla 3-4,5 saatlik seyir süresi Esenkent- Eskişehir kesiminin devreye girmesiyle;
• Ankara-İstanbul 4-4,5 saate,
• Ankara-Eskişehir l saate inerken,
• Ankara-İzmir hattındaki seyahat süresi de kısalacak
• Esenkent-İnönü ve İnönü-Köseköy’ün, her iki etabın 2008’de devreye girmesiyle;
• Ankara-İstanbul 3 saate,
• Ankara-Gebze 2 saat 30 dakikaya inecek.
• Seyahat süresindeki bu önemli zaman tasarrufu, kentleri adeta birbirinin banliyösü haline ge­tirecek, eğitim ve iş gibi zorunlu nedenlerle farklı kentte ikamet edenlere günübirlik gidip gelme fırsatı sunacak.
• Kentler arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel etkileşim artacak.
• Marmaray ile entegre edilerek, Avrupa’dan Asya’ya kesintisiz yolcu taşimacılığı yapılacak.
• Diğer hızlı tren projeleri de devreye girdiğinde, ülkemizin önemli hatlarında hızlı tren ağları oluşacak.
• Mevcut hattan ayrı olarak inşa edilen çift hatlı hızlı tren hattı, yük ve diğer trenler için korunan mevcut hattın kapasitesini artıracak, bu diğer hatlara da olumlu yansıyacak.
• Her geçen gün kentleşme oranı artan, sanayileşen ülkemiz çağdaş toplu taşıma araca olan hızlı trenle, 21. yüzyıla, “Yeni Demiryolu Çağı”na önemli bir adım atmış olacak.
• Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde olan ülkemiz, ulaşım altyapısıyla da bu sürece hazırlanmış olacak.
• Toplu taşımada en çağdaş taşıma sistemi olan, petrole bağımlı olmayan, yapım maliyeti düşük, kullanım ömrü uzun, otoyollara göre daha az arazi kullanan, çevre kirliğine yol açmayan demiry­olunun, çağı yakalamasıyla birlikte rekabet gücü ve ulaşım payı artacak; dengeli ulaşım sistemi, ekonomiden sosyal kültürel hayatımıza kadar birçok olumlu etkiler yapacak.

Hızlı tren çağı ile önü açılan demiryolları geliştikçe, Türk halkı demiryolu ulaşım sistemini daha iyi tanıyacak ve ona sahip çıkacak.

PROJE DİZAYN KRİTERLERİ:

• Uzunluk : 533 km
• Hat Sayısı : çift hat, elektrikli, sinyalli
• Hız : 250 km/sa
• Dingil Yükü : 22.5 ton
• Min. Kurp Yarıçapı : 3.500 .
• Maksimum Eğim : %016
• Ray tipi : UIC-60
• Ray Boyu : Sürekli kaynak
• Ray Kalitesi : 900 A
• Traversler : Ön-germeli, önçekmeli monoblok B70 tipi beton traversler

PROJENİN KESİMLERİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

TÜRKİYE’NİN İLK HIZLI TREN HATTI

ESENKENT ESKİŞEHİR

Projenin 206 km lik Esenkent-Eskişehir(İnönü) kesiminin İhalesi 17. 09,1999 tarihinde yapılmış ve 23.11.2000 tarihinde AOG Konsorsiyumu ile sözleşme imzalanmıştır.

Projeye start verildi.

3 yıllık sürenin ardından, Projenin hayata geçirilmesi için 08.06.2003 Ankara’da yapılan temel atma töreni ile inşaat çalışmalarına başlanarak projeye start verildi

Rehabilitasyondan Hızlı Trene.

Proje, Mevcut Hattın yanına ilave bir yol yapımını içeren rehabilitasyondan, mevcut hattı koruyarak bunun dışında yeni çift hatlı hızlı tren projesine dönüştürülmüştür.

Hat nasıl inşa edildi.?

Esenkent-Eskişehir Hızlı Tren Hattı inşaat çalışmaları dört ayrı bölümde sürdürüldü. İlören, Biçer ve Beylikova’da 3 ayrı şantiye merkezi kuruldu.

Projenin altyapı, üstyapı ve elektromekanik sistemlerinde kullanılan tüm malzemeler uluslar arası standartlara uygun olarak seçildi. Hattın inşası sırasında gerek uygulamaların ne şekilde olacağı gerekse karşılaşılan sorunlara ne şekilde çözüm üretileceğini belirlemek amacıyla, Ülkemizin seçkin Üniversiteleri ile her aşamada işbirliğine gidildi.

İspanya’da hızlı tren hattı için imal edilen raylar ile yine yurt dışından gelen travers ve elektromekanik sistemlere ait malzemeler depo sahalarına istiflendi.

Depo sahalarında hazırlanan 36 m’lik paneller VAICAR isimli hat montaj makinesi ile hatta serildi. Daha sonra hattın elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemlerinin montajı tamamlandı. Hattın test sürüşlerine hazır hale getirilmesi amacıyla gerekli tüm çalışmalar tamamlandı.
Esenkent- Eskişehir Hızlı Tren Hattı mevcut yola paralel olarak devam etse de yer yer kesiştiği noktalar da oldu. Bu noktalarda tren alt geçit ve tren üst geçitleri yapılarak mevcut ve hızlı tren hattının birbirleri ile olan ilişkisi kesildi.

Ayrıca, hızlı tren hattının Ankara-Eskişehir Devlet Karayolunu 2 noktada kesmesi nedeniyle bu ke­simlerde de yeni hızlı tren hattı, karayolu üzerinden köprü yapılmak suretiyle geçirildi. Güzergâh üzerinde yer alan tarım alanları ve yerleşim merkezlerinden karayolu vasıtaları, traktör, biçerdöver gibi araçlar ile yaya ve hayvanların geçişini sağlamak üzere alt geçit, üst geçit ve menfez inşaatları yapıldı.

Esenkent-Eskişehir’de neler yapıldı..

· 2,5 milyon kamyon ile 25 milyon ton hafriyat yapıldı,
· 164 Bin Kamyon Yükü İle 2,5 Milyon Ton Balast Taşındı
· 254 Adet Menfez,
· 26 Adet Karayolu Üst Geçidi
· 13 Adet Nehir Köprüsü,
· 30 Adet Karayolu Alt Geçidi,
· 2 Adet Karayolu Geçiş Köprüsü,
· 7 Adet Tren Köprüsü,
· Toplam 3926 Metre Uzunluğunda 4 Adet Viyadük,
· 471 m Uzunluğunda 1 Adet Tünel Yapıldı.
· Toplam 57 Bin Ton Ray,
· 680 Bin Adet Travers Döşendi.
Sonuç olarak; Esenkent-Eskişehir hızlı tren hattı mevcut hattan bağımsız 250 km/saat hıza uygun çift hatlı olarak inşa edildi.

Hızlı Tren Hattında Yapılan Testler

Tüm dünya’daki hızlı tren hatlarında ticari taşımacılığa başlamadan önce belli sürelerde kontrol ve test sürüşleri yapılmakta.

Hızlı tren hatlarına sertifika vermeye yetkili uluslar arası yetkili kuruluş olan TÜV SÜD Rail Gmbh ile 30.03.2007 tarihinde sözleşme imzalandı.

Test sürüşlerinin yapılması için İtalya’dan kiralanan 2 lokomotif ve 4 vagonla set haline getirilen ETR 500 hızlı tren seti ile 25.04.2007 tarihinde test sürüşlerine başlandı.

TÜV SÜD Rail Gmbh firmasınca uygulanan yöntemlerle kademe kademe hızlar arttırılarak yapılan test sürüşlerine TÜV SÜD, TCDD’nin teknik elemanları ve Üniversitelerimizden öğretim üyeleri katıldı.

Yapılan test sürüşlerinde 275 km/saat ve üzeri hızlara erişildi.

Daha sonra yapılan test sürüşlerine, İspanya’dan satın alınan ve bu hatta yolcu taşıyacak olan yeni hızlı tren setleri ile devam edildi.

ESKİŞEHİR-İNÖNÜ ( 30 km )

Bu kesimdeki altyapı işleri için 24.03.2006 tarihinde SİGMA İnş.ve Turz.İşl.Tic.AŞ ile sözleşme imzalanmış ve 03.04.2006 tarihinde çalismalara başlanmıştır. Bahse konu kesimin altyapı ikmal işlerinin ihalesi 07.04.2008 tarihinde yapılmış ve 03.07.2008 tarihinde SİGMA İnş.ve Turz.İşl.Tic.AŞ ile sözleşme imzalanmıştır.
Söz konusu firmaya 22.07.2008 tarihinde yer teslimi yapılarak çalismalara başlanmıştır. İlk sözleşme kapsamında yapılması gereken imalatlar tamamlanarak iş %100 keşif bedeliyle sonlandırılmış olup tamamlanamayan işler için ikmal ihalesi yapılmıştır. Söz konusu işin tasfiye işlemleri 24/10/2008 tarihinde yapılarak toplam 22 km’lik kesim üstyapiya inşaatının yapılması için hazır hale getirilmiştir. Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile 27.12.2007 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 14.01.2008 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

SİNCAN-ESENKENT ( 15 km )

15 km .lik Sincan-Esenkent kesiminin 24.03.2006 tarihinde SİGMA İnş.ve Turz.İşl.Tic.AŞ ile sözleşme imzalanmış ve 03.04.2006 tarihinde çalismalara başlanmıştır.
Projede altyapı işlerinde %120 keşif art ışı ile i ş bitirilerek 22/10/2008 tarihinde işin geçici kabulü yap ı lm ış ve Üstyapiya yer teslimi yap ı lm ış t ı r . EMRE RAY Enerji İnş.San. Ve Tic.Ltd.Şti. ile 25.04.2008 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 15.08.2008 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

ESKİŞEHİR GAR YER ALTINA ALINIYOR

Eskişehir içindeki şehir ulaşim yollarının mevcut demiryolu hatlarını farlı noktalarda kesmesi nedeniyle, mevcut hemzemin geçitlere çözüm getirilmesi amacıyla Eskişehir Geçişinin yer altından sağlanması planlanmıştır.

Eskişehir Gar’daki mevcut Yük ve Depo Merkezlerinin kent dışına çikarilarak müşterilere daha etkin bir hizmet sunulması kapsamında Eskişehir Gar’da yapılan yük elleçleme ve depo bakım hizmetlerinin Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi mevkiindeki Hasanbey’e nakledilmesi planlanmıştır.

Eskişehir Gar geçişi projesi toplam 3,4 km . uzunluğunda olup, 2240 m si kapalı kesit, 1151 m si ise U kesitli yarmadan oluşmaktadır.

. Tünel içinde;
. 2 adet hızlı tren hattı,
. 2 adet konvansiyonel hat,
. 1 adet yük hattı
. olmak üzere 5 hat yapılacaktır.
. U kesit içi ise 2 hızlı ve 1 konvansiyonel olmak üzere 3 hat olarak dizayn edilmiştir.

Eskişehir Gar Geçişi ihalesi 08.11.2007 tarihinde yapılmış olup, NET Yapı ve Tic.Ltd.Şti.- GÜLÇUBUK İnş. Mak. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. İŞ ORT. ile 03.03.2008 tarihinde sözleşme imzalanarak, 18.03.2008 tarihinde yer teslimi yapılan işin yapım süresi 540 takvim günüdür. İnşaat güzergahı içerisinde kalan altyapı aktarımları ile ilgili olarak Ø 1000’lik ve Ø 500’lük deplasman çalismalari tamamlanmış, telekom ve elektrik projeleri onaylanmıştır. Doğalgaz deplasmanına ilişkin proje çalismalari devam etmektedir. Ankara ciheti güney tarafta 96 m L kesit duvar imalatı tamamlanmış diğer kesimlerde imalatın başlaması için geçici işletme hattının tamamlanması beklenmektedir.

İNÖNÜ-VEZİRHAN, VEZİRHAN-KÖSEKÖY ( 158 km )

Projenin 158 km .lik 2.Etabı ise, Köseköy-Vezirhan ve Vezirhan-İnönü olmak üzere iki kesimde yapılacaktır.

. KESİM – 1: KÖSEKÖY-VEZİRHAN: 104 km

. KESİM – 2: VEZİRHAN-İNÖNÜ: 54 km
Her iki kesimin de sözleşmeleri ile Kredi anlaşması imzalanmış ve bakanlar Kurulu kararı alınmıştır. 2008 yılı içerisinde avans ödemesi ve yer teslimi yapılarak 2010 yılına kadar inşaat çalismalarinin tamamlanması planlanmıştır.

KÖSEKÖY-GEBZE

Ankara-İstanbul Hızlı Tren projesinin ihalesi yapılan İnönü-Vezirhan-Köseköy kesimi ile Marmaray Projesi kapsamında yer alan Gebze-H.Paşa arasının birbirine bağlanması amacıyla Köseköy-Gebze arasının Hızlı Tren işletmeciliğine uygun hale getirilmesi planlanmıştır.
56 km lik kesimin ihale hazırlıkları devam etmekte olup, Bu kesimin inşaatının 2.etapla eşzamanlı olarak bitirilmesi planlanmıştır.

ANKARA-SİNCAN ( 24 km )

Ankara-İstanbul Hızlı tren projesinin bir parçası olan Ankara-Sincan arasındaki 24 km .lik kesimin hızlı tren işletmeciliğine uygun hale getirilmesi ile mevcut banliyö hatları, peron ve istasyonların düzenlenmesi amacıyla proje çalismalari yapılmıştır

Bu hat kesimindeki yolların ve istasyonlar yeniden düzenlenerek, Ankara-Behiçbey arasında 2 adet hızlı tren, 2 adet banliyö trenleri ve 2 hat konvansiyonel olmak üzere 6 hat, Behiçbey-Sincan arasında da 2 adet hızlı tren, 2 adet banliyö ve 1 adet konvansiyonel olmak üzere 5 hat yapılması planlanmıştır

Bu hat kesiminde hızlı tren işletmeciliği ile birlikte şehir içi ulaşimı sağlamak üzere yapılacak olan banliyö hatları ve hizmet birimleri metro standardında inşa edilecektir.

Ankara-Sincan kesimi ihalesine 2008 yılı içinde çikilmasi ve 2009 yılı içerisinde inşaatının tamamlanması planlanmıştır.

Kaynak : TCDD

Levent Ozen hakkında
Her yıl yüksek hızda büyüyen Türkiye demiryolu sektörü Avrupa’nın lideri. Bu hızını yüksek hızlı trenlerden alan demiryollarına yapılan yatırımlar da artmaya devam ediyor. Ayrıca şehiriçi ulaşım için yapılan yatırımlarla birlikte, yerli üretim yapan pek çok firmamızın yıldızı parlamaktadır. Yerli tramvay, hafif raylı sistem ve metro aracı üreten firmaların yanında, Türk yapımı yüksek hızlı “milli tren” imalatına başlanmış olması gurur vericidir. Bu gurur verici tabloda olmaktan bizde oldukça mutluyuz.

İlk yorum yapan olun

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.