Demiryolu Sektöründe 15 meslek Standardı Taslağı hazırlandı.Avrupa Birliği tarafından desteklenen VOC-Test Merkezi kurulması projesi kapsamında,
demiryolu sektöründe meslek standardı taslağı hazırlanan meslekler.

Yol Branşında:
Demiryolu Yol Kontrol Görevlisi (seviye 3)
Demiryolu Yol Bakım ve Onarımcısı (Seviye 3)
Demiryolu Yol Bakım ve Onarımcısı (seviye 4)
Demiryolu Yol Bakım ve Onarımcısı (seviye 5)
Demiryolu Yol Bakım ve Onarım Makinesi Operatörü (seviye 4)
Cer Branşında:
Raylı Sistem Araçları Elektronik Bakım ve Onarımcısı (seviye 4)
Raylı Sistem Araçları Elektrik Bakım ve Onarımcısı (seviye 4)
Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı (seviye 4)
Tesisler Branşında:
Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı (seviye 4)
Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı (seviye 5)
Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı (seviye 6)
Trafik Branşında:
Tren Teşkilcisi (seviye 4)
Kondoktör (seviye 4)
Hareket Memuru (seviye 4)
Trafik Kontrolörü (seviye 6)
olmak üzere toplam 15 mesleğin taslak meslek standartları hazırlanmıştır.

Kaynak : http://raytest.org/