Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’ndan demiryolu mektubuGiresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO), Ulaştırma Bakanlığı ile Giresun ve Ordu milletvekillerine mektup gönderdi. Mektupta, Doğu Karadeniz’in ekonomik gelişimine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayacak demir yolu projesinin bir bütün olarak tüm bölgeyi içine alacak şekilde planlaması için çalışma yapılması istenildi.

GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu imzalı mektupta, projenin Giresun ve Ordu için önemine vurgu yapıldı. “Demir yolu projesi Gümüşhane Torul ayrımından sonra biri Tirebolu ilçemize, diğeri ise Trabzon’a olmak üzere iki kola ayrılmış ve bu ayrımlardan Trabzon iline ve Trabzon Limanı’na bağlantı verilmek sureti ile demir yolunun daha aktif ve işler halde olması sağlanmak istenmiştir” denilen mektupta, şu ifadeler yer alıyor: “Demir yolunun daha işler bir şekilde çalışması için yolcu taşıma ve yük taşıma kapasitelerinin yüksekliği önem arz etmekte olup, bu açıdan bakıldığında ise güzergah tespitlerinin de buna göre yapılmış olması gerekmektedir. Tirebolu Limanı’nın (Balıkçı barınağı) çalışır hale gelmesi ilimiz için büyük önem arz etmektedir. 1959 yılında hizmete giren, kruvaziyer liman olma özelliğinin yanı sıra 1 milyon 800 bin ton yükleme boşaltma kapasitesine sahip Giresun limanının konteyner limanı haline gelmesi ile daha etkin olmaya başlayacağı ve mevcut limanın demir yolu hattı ile desteklenmesi sonucunda ise İç Anadolu ve Türkiye’nin demir yolu ağının deniz yoluna bağlanması da hem bölgemiz açısından hem de Türkiye açısından büyük önem taşımaktadır. Bu noktadan bakıldığında halihazırda mevcut olan Giresun Limanı’nın da demir yolu ağına dahil edilmesinin ekonomik olarak kaçınılmaz olduğu kanaatindeyiz. Bununla birlikte, şu an yatırım aşamasında bulunan ve Ordu-Giresun illerinin ortak ideali olan Ordu-Giresun Havaalanı projesine demir yolu bağlantısının verilmesi, yük ve yolcu taşıma kapasitesinin artırılması, ayrıca bölgenin turizmde ulaşım altyapısının güçlendirilmesi gerekmektedir.”

Mektupta, projenin bütün bölgeyi kapsayacak şekilde planlanması gerektiğinin altı çizilerek, “İlerleyen zaman içerisinde ise Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü’nce daha önce planlaması yapılmış bulunan Samsun-Fatsa Demiryolu’nun da bu yolla birleştirilmesi sağlanmalı ve Doğu Karadeniz demir yolu ağı tamamlanmalıdır. Doğu Karadeniz Demir yolu ağının bir bütün olarak tamamlanması, uluslararası ulaşım ağına dahil edilmesi çalışmaları da bu projeden ayrı düşünülmemeli, Trabzon-Batum hattının da proje içerisinde yer alması düşünülmelidir. Sonuç olarak yukarıda ifade edildiği şekilde Doğu Karadeniz’in ekonomik gelişimine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayacak olan demir yolu projesinin bir bütün olarak tüm bölgeyi içine alacak şekilde planlaması gerekmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin gelişen turizm ve deniz yolu taşımacılığı düşünüldüğünde bu planlama kaçınılmaz ve şarttır.” denildi.

Kaynak : http://yurthaber.mynet.com