Hızlı tren inşaatında Sapanca-Alifuatpaşa arası ihalesi yeniden yapılacak5.Madde: Onaylı Köseköy-Vezirhan güzergâhının bir parçasını oluşturan yaklaşık 25 Km.lik Sapanca-Arifiye-Geyve arası onaylı güzergâhta düşük yarıçaplı 14 adet kurp bulunması nedeniyle hızlı tren bu kesimde konvansiyonel tren hızıyla seyredeceğinden, bu kesimin 17 Km.lik kısmında mevcut işletme halindeki hatlarla çakışma olduğundan ve mevcut haliyle işletme uzun süreli kesintiye uğrayacağından, hızlı tren standartlarına uygun güzergâh değişikliğine gidilmesi, Sapanca-Alifuatpaşa arasındaki yeni kesime ait alt yapı işlerinin mevcut sözleşme kapsamında yapılmayıp ayrı bir ihale kapsamında değerlendirilerek yalnızca üst yapı ve elektromekanik işlerinin yapılması,

Hızlı tren inşaatında Sapanca-Alifuatpaşa arası ihalesi yeniden yapılacak. Beklenen tarih 08.02.2012

 

Resmî Gazete
Sayı : 27889
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2011/1511
2011 Yılı Yatırım Programında 1994E010180 proje numarasıyla yer alan ve birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi kapsamında bulunan İnönü-Vezirhan ve Vezirhan-Köseköy yapım işleri projelerinde sözleşme bedelinin % 40′ı kadar iş artışına izin verilmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığının 22/2/2011 tarihli ve 188 sayılı yazısı üzerine, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/3/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
7/3/2011 TARİHLİ VE 2011/1511 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR

MADDE 1 − (1) 2011 Yılı Yatırım Programında 1994E010180 proje numarasıyla yer alan Ankara- İstanbul Hızlı Tren Projesi kapsamında;

a) Köseköy-Vezirhan (Kesim 1) yapım işleri projesinde;

1) Hızlı tren güzergâhında Km. 187+300–206+600 arasında, TCK Bozüyük-Mekece Karayolu yapımı esnasındameydana gelen heyelanın hızlı tren güzergâhında oluşturduğu heyelan yırtıklarından uzaklaşmak ve karayolu kesişmelerinden kurtulmak amacıyla yapılan proje değişikliğinin uygulanması,

2) Kıyı ve Liman Yapıları, Demiryolları, Hava Meydanları İnşaatlarına İlişkin Deprem Teknik Yönetmeliği gereğince viyadük projelerinde yapılan revizyonların uygulanması,

3) Hızlı tren güzergâhında Km. 145+150–172+500 arasında bulunan Pamukova Bölgesinde, Kuzey Anadolu fay hattına yakınlığı ile yeni alüvyonlar nedeniyle oluşan sıvılaşma ve dolgularda oluşabilecek oturma risklerinden kurtulmak amacıyla zemin iyileştirmelerinin ve yapılan proje revizyonlarının uygulanması,

4) Sapanca-Köseköy arasında hızlı tren hattının inşası aşamasında mevcut konvansiyonel hattın uzun süreli kapanmalara neden olacağı ve işletmede aksaklıklar oluşturacağından mevcut 2 hattın kaldırılıp yeni 3 hat yapılması yerine, 2 hat konvansiyonel hattın korunarak yeni 2 hat hızlı tren hattının yapılması,

5) Onaylı Köseköy-Vezirhan güzergâhının bir parçasını oluşturan yaklaşık 25 Km.lik Sapanca-Arifiye-Geyve arası onaylı güzergâhta düşük yarıçaplı 14 adet kurp bulunması nedeniyle hızlı tren bu kesimde konvansiyonel tren hızıyla seyredeceğinden, bu kesimin 17 Km.lik kısmında mevcut işletme halindeki hatlarla çakışma olduğundan ve mevcut haliyle işletme uzun süreli kesintiye uğrayacağından, hızlı tren standartlarına uygun güzergâh değişikliğine gidilmesi, Sapanca-Alifuatpaşa arasındaki yeni kesime ait alt yapı işlerinin mevcut sözleşme kapsamında yapılmayıp ayrı bir ihale kapsamında değerlendirilerek yalnızca üst yapı ve elektromekanik işlerinin yapılması,

6) Tünellerin bazılarında onaylı projelerde tünel zemin cinsinden farklı zayıf zemine rastlanılması ile derin yarmalarda hızlı trenin emniyetli bir şekilde işletilebilmesi için tünel çıkışı aç kapa ve fülüt yapılarında proje revizyonlarının uygulanması,

7) Güzergâh işleri kapsamında işin uygulanması aşamasında ortaya çıkan ve yapılması zorunlu hale gelen proje revizyonlarının uygulanması, amacıyla sözleşme bedelinin %40’ı kadar iş artışına izin verilmiştir.

b) Vezirhan-İnönü (Kesim 2) yapım işleri projesinde;

1) Hızlı tren güzergâhında Km. 187+300–206+600 arasında; TCK Bozüyük-Mekece Karayolu yapımı esnasında meydana gelen heyelanın hızlı tren güzergâhında oluşturduğu heyelan yırtıklarından uzaklaşmak, mevcut dere, karayolu ve demiryolu kesişmelerinden kurtulmak amacıyla yapılan proje değişikliğinin uygulanması,

2) Tünel DT-26 bölgesinde, TCK Bozüyük-Mekece Karayolu güzergâhında yapılan kazı neticesinde; tünel önünde oluşan heyelanın etkisiyle şev stabilitesinin bozulması sonucunda yapılan jeolojik-jeoteknik incelemeler neticesinde tünelin stabilitesi için daha uygun bir güzergâh belirlenerek ileride oluşabilecek heyelanlardan kaçınmak amacıyla yapılan proje revizyonlarının uygulanması,

3) Sözleşme eki onaylı projeye göre hızlı tren güzergâhı Bozüyük’ün içinden geçmekte olup; şehir içi geçişlerde altyapı kesişmelerinden ve bina yıkımlarında karşılaşılacak olan yasal sorunlardan kaçınmak, sosyal ve çevresel sorunları ortadan kaldırmak, demiryolu kesişmesini ve mevcut demiryolu deplasmanını ortadan kaldırmak amacıyla yapılan güzergâh değişikliğine bağlı olarak gerçekleştirilen proje değişikliklerinin uygulanması,

4) Kıyı ve Liman Yapıları, Demiryolları, Hava Meydanları İnşaatlarına İlişkin Deprem Teknik Yönetmeliği gereğince viyadük projelerinde yapılan revizyonların uygulanması,

5) Tünellerin bazılarında onaylı projelerde tünel zemin cinsinden farklı zayıf zemine rastlanılması ile derin yarmalarda hızlı trenin emniyetli bir şekilde işletilebilmesi için tünel çıkışı aç kapa ve fülüt yapılarında da proje revizyonları gerçekleştirilmiş olup; zorunlu olarak yapılan revizyonların uygulanması,

6) Güzergâh işleri kapsamında işin uygulanması aşamasında ortaya çıkan ve yapılması zorunlu hale gelen proje revizyonlarının uygulanması, amacıyla sözleşme bedelinin %40’ı kadar iş artışına izin verilmiştir.

Reklamlarİlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.