İHALE İLANI : TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ELEKTRİKLİ OTOMATİK HEMZEMİN GEÇİTLERİN BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME İŞİ.İHALE BİLGİLERİ

İHALEYİ YAPACAK BİRİM 3.BÖLGE MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU
İHALE SORUMLUSU MUHSİN KEÇE
İHALE ADRESİ

TCDD İŞLETMESİ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/İZMİR

TELEFON VE FAKS NO 0 232  464 31 31/4269       0 232 464 77 98  
İLAN TARİHİ 19/01/2012
İHALE TARİHİ VE SAATİ 31/01/2012                SAAT : 15:00
ŞARTNAME BEDELİ 350,– TL
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU HİZMET ALIMI
DOSYA  NUMARASI 2012/4935
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

 

MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ

İHALE KONUSU İŞİN ADI MİKTARI İHALE DOKÜMANLARI
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ELEKTRİKLİ OTOMATİK HEMZEMİN GEÇİTLERİN BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME İŞİ.  ŞARTNAMEYİ GÖRMEK VE İNDİRMEK İÇİN BASINIZ


İHALE İLANI

 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ELEKTRİKLİ OTOMATİK HEMZEMİN GEÇİTLERİN BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME İŞİ. 

 

TCDD İşletmesi İzmir 3.Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No: 2012/4935

1-      İdarenin:

 

a) Adresi                                                   : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 ALSANCAK / İZMİR

 b) Telefon ve Faks Numarası                   : 0 232 464 31 31 / 4108,   0 232 464 77 98 

            c) Elektronik Posta Adresi                       : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov. 

d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği İnternet Adresi : www.tcdd.gov.tr     www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2- İhale Konusu Hizmetin Adı Ve Miktarı  : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Bünyesinde  Bulunan Elektrikli Otomatik Hemzemin Geçitlerin Bakım Onarım Ve Arıza Giderme İşi. 

3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

 4– Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına  30/01/2012 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15:00 ’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5– İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 350,00,- TL. Bedelle temin edilebilir. 

6 – Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.   

7– Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

Kaynak : http://www.malzeme.tcdd.gov.tr/