İhale İlanı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Cumaovası – Torbalı – Selçuk, Sarayköy – Goncalı İstasyonları Arası Raylarda Düzeltici Freze İşlemi Yapılması İşiİHALE BİLGİLERİ

İHALEYİ YAPACAK BİRİM 3.BÖLGE MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU
İHALE SORUMLUSU MUHSİN KEÇE
İHALE ADRESİ

TCDD İŞLETMESİ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/İZMİR

TELEFON VE FAKS NO 0 232  464 31 31/4269       0 232 464 77 98  
İLAN TARİHİ 16/01/2012
İHALE TARİHİ VE SAATİ 07/02/2012                SAAT : 15:00
ŞARTNAME BEDELİ 500,– TL
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU HİZMET ALIMI
DOSYA  NUMARASI 2012/1791
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

 

MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ

İHALE KONUSU İŞİN ADI MİKTARI İHALE DOKÜMANLARI
Cumaovası – Torbalı – Selçuk, Sarayköy – Goncalı İstasyonları Arası Raylarda Düzeltici Freze İşlemi Yapılması İşi. ŞARTNAMEYİ GÖRMEK VE İNDİRMEK İÇİN BASINIZ

İHALE İLANI

 

 

TCDD 3. Bölge Müdürlüğü

Cumaovası – Torbalı – Selçuk, Sarayköy – Goncalı İstasyonları Arası

Raylarda Düzeltici Freze İşlemi Yapılması İşi. 

 

TCDD İŞLETMESİ İZMİR 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 

İhale Kayıt No : 2012/1791

 

 

1.      İdarenin:

a)           Adresi                                        : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 Alsancak/İzmir

b)          Telefon ve Faks Numarası         : 0 232 464 31 31 /4108  —- 0 232 464 77 98

c)           Elektronik Posta Adresi            : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

Şartnamenin Görülebileceği internet adresi      : www.tcdd.gov.tr.    www.malzeme.tcdd.gov.tr

 

2.      İhale konusu malın adı ve miktarı  : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Cumaovası – Torbalı – Selçuk, Sarayköy – Goncalı İstasyonları Arası Raylarda Düzeltici Freze İşlemi Yapılması İşi. 

3.      Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4.      Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 07/02/2012 Salı Günü Saat 15/00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5.      İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale  Komisyonu  bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil)  500,00.- TL bedelle temin edilebilir. 

6.      Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.     

7.      Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

Reklamlar