TCDD kaynak yönetimini Havelsan ile tamamladıürkiye’de ulaşım sektöründe yaşanan son yıllardaki hızlı gelişimin en önemli ayaklarından birisini de demiryolu işletmeciliği oluşturuyor. Türk demiryolu işletmeciliğinde, bu sektörün diğer milli taşımacılık sektörü ile rekabet edebilir hale gelmesi yönünde önemli atılımlar atıldı. Yüksek Hızlı Tren gibi çağdaş bir sistem Türkiye’ye kazandırılırken uluslararası alanda meydana gelen teknolojik gelişmelere uygun diğer modernizasyon projeleri, mevcut kapasitenin artırılması ve ilave hatların projelendirmesi de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)’nın diğer teknolojik atılımlarından bazıları oldu.
TCDD’de, son yıllarda yaşanan bu yatırımlarla birlikte dağıtık ve yönetilmesi zor bir yapıya da ulaşırken sistemlerin birbirine bütünleşik olduğu yazılım ve sistemlerle bu yapıları yönetme ihtiyacı doğdu. Bu kapsamda tam bütünleşik bir kaynak yönetim ve işletme yönetim sistemlerini kapsayan “Kurumsal Kaynak Yönetimi Bilgi Sistemi”ne geçişi 2007 yılında Havelsan ile imzaladığı sözleşmeyle hayata geçirme kararı aldı. Havelsan ile imzalanan sözleşmenin ardından 2008 yılında uygulamaya konulan ve kesin kabulü Kasım 2011’de yapılan proje, dünyada bu ölçekte ve kapsamda olan az sayıdaki tam bütünleşik Demiryolu İşletme ve Kaynak Yönetim Sistemi (KKY) projeleri arasındaki yerini aldı.
Proje kapsamında SAP teknolojileri kullanılırken Havelsan ekiplerince TCDD organizasyonu, işletme ve yönetim mevzuatına uygun olarak, 9 ayrı modül tasarlanarak geliştirildi.  Her bir modül, kapsam ve fonksiyon olarak, kendi çapında ayrı bir bilgi sistemi büyüklüğünde olan modüller ise şunlar:

• Finans Kaynakları Yönetim Sistemi,
• İşletme Yönetim Bilgi Sistemi,
• Araç Bakım Yönetim Sistemi,
• Malzeme ve Stok Kontrol Yönetim Sistemi,
• İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi,
• Altyapı Varlıkları Yönetim Sistemi,
• Uluslararası Bilet Satış ve Rezervasyon Sistemi.

Havelsan yetkililerince yapılan açıklamada;

“Yazılım geliştirme çalışmaları, uzun süreli uzman kullanıcı ve son kullanıcı testlerinden geçtikten sonra tamamlanmış ve geliştirilen sistemler Ocak 2010 yılından itibaren canlı uygulamaya sunulmuştur. KKY ile TCDD’nin tüm varlıkları, kaynakları ve operasyonları birbiri ile entegreli olarak, güncel-görünür-paylaşılır hale getirilmiş, sisteme proje yönetim birimleri ile üst yönetimin de TCDD projelerini, kaynaklarını ve faaliyetlerini izleyebilmeleri için Proje Yönetim Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemleri de bütünleştirilmiştir” denildi.

Havelsan yetkilileri TCDD ile gerçekleştirilen projenin bu sektörde önemli bir yer edineceği ve prestij kazanacağı, bunun da yeni iş fırsatlarına dönüşeceği yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: BT haber