İhale İlanı : TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALSANCAK – CUMAOVASI İLE BASMANE – ALİAĞA HAT KESİMİNDE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 4.000 METRE 30X1,5 EKRANLI VE ZIRHLI SİNYAL KABLOSU ALIMI İŞİ

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALSANCAK – CUMAOVASI İLE BASMANE – ALİAĞA HAT KESİMİNDE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 4.000 METRE 30X1,5 EKRANLI VE ZIRHLI SİNYAL KABLOSU ALIMI İŞİ İHALESİ 27/02/2012  TARİHİNDE  TCDD İŞLETMESİ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/İZMİR ADRESİNDE YAPILACAKTIR.


İHALE BİLGİLERİ

İHALEYİ YAPACAK BİRİM 3.BÖLGE MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU
İHALE SORUMLUSU MUHSİN KEÇE
İHALE ADRESİ

TCDD İŞLETMESİ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/İZMİR

TELEFON VE FAKS NO 0 232  464 31 31/4269       0 232 464 77 98  
İLAN TARİHİ 16/02/2012
İHALE TARİHİ VE SAATİ 27/02/2012                SAAT : 15.00
ŞARTNAME BEDELİ 200,– TL
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU MALZEME ALIMI
DOSYA  NUMARASI 2012/15867
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr


İHALE KONUSU İŞİN ADI MİKTARI İHALE DOKÜMANLARI
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALSANCAK – CUMAOVASI İLE BASMANE – ALİAĞA HAT KESİMİNDE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 4.000 METRE 30X1,5 EKRANLI VE ZIRHLI SİNYAL KABLOSU ALIMI İŞİ. 4.000 METRE

                                                  İHALE İLANI

 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALSANCAK – CUMAOVASI İLE BASMANE – ALİAĞA HAT KESİMİNDE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 4.000 METRE 30X1,5 EKRANLI VE ZIRHLI SİNYAL KABLOSU ALIMI İŞİ.

 

TCDD İŞLETMESİ İZMİR 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN:

 

 

İhale Kayıt No : 2012/15867 

1-      İdarenin:

a) Adresi                                                       : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 Alsancak/İzmir

 

               b) Telefon ve Faks Numarası                      : 0 232 464 31 31/4108  0 232 464 77 98 

               c) Elektronik Posta Adresi                          : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

               d) İhalenin Görülebileceği İnternet. Adresi: www.tcdd.gov.tr.   http://www.malzeme.tcdd.gov.tr

 

2-      İhale konusu malın adı ve miktarı                : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Alsancak – Cumaovası İle Basmane – Aliağa Hat Kesiminde İyileştirme Çalışmaları Nedeniyle 4.000 Metre 30X1,5 Ekranlı ve Zırhlı Sinyal Kablosu Alımı İşi.

3-      Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4-      Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 27/02/2012 Pazartesi Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5-      İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil      200,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

6-   Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.     

7-      Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

Kaynak : TCDD


İlk yorum yapan olun

Yorumlar