Tarihte Bugün : 13 Şubat 1923 Umur-u Nafia Programı hazırlandı.13 Şubat 1923 Umur-u Nafia Programı hazırlandı ve milli ittihadın ve Maarif-i Umumiyenin yayılması için demiryoluna ve bunun da imtiyaz mukaveleleriyle şirketlere yaptırılıp işletilmesi öngörülüyordu. Program, ülkeyi doğu-batı yönünde geçen ve şube hatlarıyla merkez ve limanlara bağlanan demiryolu ağı öngörüyordu.