Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Erkan AYAN ‘Sakarya’da Raylı Sistemler İhtisas OSB Kurulabilir’ dedi.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Erkan AYAN, Türkiye Ulaşım ve Haberleşme Stratejisi’nde “cadde tramvayı, metro, hafif metro, monoray, hızlı tren seti, tünel teknolojileri ile manyetik tren teknolojilerinin geliştirilmesi için girişimcilere yönelik devlet yardımları artırılarak en az %50 yerli muhteva mecburiyeti getirilmesinin hedeflendiğini, tasarım ve ürün geliştirme, yerli parça oranını artırma, yeni projelerde tasarım-geliştirme-prototip-kalıp gibi üretim öncesi tüm safhalarda yerlileşme sağlanmaya çalışıldığını belirtti. Gerek hükümetin gerekse yerel yönetimlerin mevcut raylı sistem projeksiyonları değerlendirildiğinde, kamu tarafından 2023 yılına kadar demiryolu sektörüne 70-100 milyar TL harcama yapılmasının beklendiğini söyledi. Bunun da asgari %50’sinin yerli olacağı şartı koşulacağından özellikle Vagon, EMU ve DMU üretiminde Sakarya’nın ülke genelinde en avantajlı il ve cazibe merkezi olarak ortaya çıktığını ve Sakarya’da Raylı Sistemler Organize Sanayi Bölgesi kurulmasının bölge ve ülke sürdürülebilir kalkınmasında önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. Raylı sistemler ve raylı sistemler yan sanayinin yerlileştirilmesinin, yenilikçi ve rekabetçi anlayışla ihtisas alanı olarak kümelenmesinin Sakarya’ya ve ülkeye büyük kazanımlar getireceğini belirtti.


Sakarya’nın Demiryolu Sektörü Kümelenme ve İhtisaslaşma Potansiyeli değerlendirildiğinde,
– Halihazırda sektörün ihtiyaç duyduğu pek çok unsurun üretiminin yapılıyor olması.
– Sektörü destekleyici makine-teçhizat ve otomotiv yan sanayiinin bölgede yoğunlaşmış olması.
– Sakarya’nın demiryolları için avantajlı jeo-stratejik konumu
– Kentsel kullanıma yönelik üretilecek demiryolu taşıtlarının üretiminin dışarıya bağımlı olması ve devletçe destekleneceğinin belirtilmesi.

Tren ve Raylı Sistemler

Dünya genelinde demiryolu sektörüne verilen önem artmaktadır. Çünkü hareketlilik, trafik yoğunluğu, trafik kazaları ve çevre gibi temel sorunların alternatif çözümlerini bünyesinde barındıran tek ulaşım türü demiryollarıdır.

Yüksek hızlı tren işletmeciliğinin gelişmesi ile birlikte demiryolları, yolcu taşımacılığında önemli bir pazara sahip olmuştur. Bu pazarda demiryolları, karayolu ve havayoluna göre tercih edilir bir alternatif haline gelmiştir. Bu olumlu gelişmelerin devamını amaçlayan ülkeler, Trans Avrupa ve Trans Asya gibi uluslararası ağlar ve koridorlar oluşturmak ve aynı zamanda diğer ulaşım türleri ile bütünleşmeyi sağlamak için işbirliğine gitmişler ve bu yönde önemli kararlar almışlardır. Ayrıca, kentsel toplu taşımada en avantajlı tür raylı sistemler olduğundan bu alan da gelişme potansiyelini yoğun olarak göstermektedir.

Tren ve Raylı Sistemler Üretimi

Türkiye Ulaşım ve Haberleşme Stratejisi’nde yer alan hedefler doğrultusunda sektöre yönelik olarak demiryolu hattı üretimi ve demiryolu taşıtı temini artarak gerekecektir. Bu kapsamda, mevcut çeken ve çekilen araç parkının yenilenmesi beklenmektedir ve
– 180 YHT Seti,
– 300 Lokomotif,
– 120 EMU, (elektrikli tren seti)
– 24 DMU, (dizel tren seti)
– 8.000 Vagon
temin edileceği belirtilmektedir.

Bunlar arasında Vagon, DMU, EMU üretimi Sakarya’da yer alan başta TÜVASAŞ (Türkiye Vagon Sanayii A.Ş.) ve Güney Kore menşeili EUROTEM ile birkaç daha küçük ölçekli işletmece yapılmaktadır. Türkiye’deki diğer kümenlenme çalışmaları ve TÜLOMSAŞ’la entegre olacak ve vagon ve tren setlerinin Sakarya bölgesinden karşılanması beklenecektir. Yan sanayi etkisi de çarpan etkisi oluşturacaktır.

Kaynak : http://www.habersakarya.com


Demiryolu Haberleri Ara

İlk yorum yapan olun

Yorumlar