İHALE İLANI : TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SALİHLİ -ALAŞEHİR POZUNDA KULLANILMAK ÜZERE DAZIORI’DA FABRIKA SAHASINDA İSTİFLİ HALDE BULUNAN 15.000 ADET BETON TRAVERSİN KAMYONLARA YÜKLENMESİ, SALİHLİ’DEKİ İSTİF SAHASINA NAKLi VE İNDİRİLİP İSTİFLENMESİ İŞİ.

TCDD IŞLETMESI İZMİR 3. BÖLGE MÖDÜRLÜĞUNDEN:
İhale Kayıt No : 2012/34208
1. Idarenin:
a)Adresi : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk
Caddesi No:121/A 35220 Alsancak/Izmir
b)Telefon ve Faks Numarası : O 232 464 31’31 /4108 —- O 232 464 77 98
c)Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.Rov.tr
Şartnamenin Görülebileceği internet adresi : http://www.tcdd.Rov.tr.
http://www.malzeme.tcdd.gov.tr
2. İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Salihli-Alaşehir Pozunda Kullanılmak Üzere Dazkın’da Fabrika Sahasmda İstifli Halde Bulunan 15.000 Adet Beton Traversin Kamyonlara Yüklenmesi, Salihli’deki’ İstif Sahasma Nakli Ve İndbilip İstiflenmesi İşi.
3. Yukarıda belirtilen alımı= YERLI İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale doktimanında belirtilmiştir.
4.Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 06.04.2012 Cuma Günü Saat 15/00′ a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5.İhale dokümam TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. Ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümarnm satın almalan zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV
Dahil) 200,00.- TL bedelle temin edilebilir.
6.Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7.Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar