İHALE İLANI : TCDD Gar ve İstasyonlarında Yolcu Bileti Satışı Danışma ve Rezervasyon Hizmetlerinin 70 İşyerinde 272 Eleman ile 9 ay Süreyle Yaptırılması Hizmeti Satınalma İşi

TCDD GAR VE İSTASYONLARINDA YOLCU BİLETİ SATIŞI, DANIŞMA VE REZERVASYON HİZMETLERİNİN70 İŞYERİNDE 272 ELEMAN İLE 9 AY SÜREYLE YAPTIRILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: İhale Kayıt No : 2012/28438 1 – İdarenin: a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü GAR/ANKARA b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4199- Faks: 311 53 05 c) WEB Adresi : http://www.malzeme.tcdd.gov.tr 2 – İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD Gar ve İstasyonlarında Yolcu biletisatışı, Danışma ve Rezervasyon hizmetlerinin 70 işyerinde 272 eleman ile 9 aysüreyle yaptırılması hizmet alımı.(01/04/2012-31/12/2012) 3 – Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açıkİhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgelerihale dokümanında belirtilmiştir. 4 – Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale KomisyonuBaşkanlığına 16/03/2012 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olmasışarttır. 5 – İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı GenelSipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihaledokümanını satın almaları zorunlu olup Ankara’da TCDD İşletmesi Genel MüdürlüğüMerkez Veznesinden KDV Dahil 200.-TL bedelle temin edilebilir. 6 – Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 7 – Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılıyasalara tabi değildir. -DirectFN Haber Merkezi- haber@directfn.com http://www.directfn.com.tr, http://www.directfn.com, http://www.duinvest.com.tr


Kaynak : TCDD


İlk yorum yapan olun

Yorumlar