İhale İlanı : MENEMEN – ALİAĞA İSTASYONLARI ARASI DAĞ YOLU DEMİRYOLUNUN ÜSTYAPISININ REHABİLİTASYONUN YAPILMASI İŞİ HİZMET ALIMI İŞİ

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ


MENEMEN – ALİAĞA İSTASYONLARI ARASI DAĞ YOLU DEMİRYOLUNUN ÜSTYAPISININ REHABİLİTASYONUN MAKİNE KİRALANARAK YAPILMASI İŞİ HİZMET ALIMI İŞİ.

TCDD İŞLETMESİ İZMİR 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN:

İhale Kayıt No : 2012/39823

İdarenin :

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 Alsancak/İzmir

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108 —- 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

Şartnamenin Görülebileceği internet adresi : http://www.tcdd.gov.tr. http://www.malzeme.tcdd.gov.tr

İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Menemen – Aliağa İstasyonları Arası Dağ Yolu Demiryolunun Üstyapısının Rehabilitasyonun Makine Kiralanarak Yapılması İşi Hizmet Alımı İşi.

Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 17/04/2012 Salı Günü Saat 15/00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

Kaynak : TCDD


İlk yorum yapan olun

Yorumlar