Alstom 2011/12 mali yılı sonuçlarını açıkladı; siparişler Yüzde 14 oranında arttı

Alstom 2011/12 mali yılı sonuçlarını açıkladı; 1 Nisan 2011 ile 31 Mart 2012
tarihleri arasında aldığı 21,7 milyar Euro tutarında sipariş ile geçen yıla göre
siparişlerde %14 oranında artış gösterdi. En yoğun dönem 6,6 milyar Euro’luk yeni
sözleşmeler ile dördüncü üç aylık dönem oldu. Son üç aylık dönemde göze çarpan
bir iyileşme göstereren satışlar, 19,9 milyar Euro’ya ulaşarak mali yıl boyunca
ardışık bir sıçrama gösterdi. Hedefler doğrultusunda; faaliyet karı, %7,1’lik bir kar
marjında 1,406 milyon Euro tutarında gerçekleşti. Net kar, 2010/11 mali yılında
462 milyon Euro’dan 732 milyon Euro’ya (+%58) yükseldi. Serbest nakit akışı,
2011/12 mali yılının birinci yarısındaki 914 milyon Euro nakit çıkışının ardından
gerçekleşen 341 milyon Euro ile mali yılın ikinci yarısında fazlasıyla düzeldi.
Sonraki Yıllık Genel Kurul Toplantısında Alstom,geçen yıl ile karşılaştırıldığında %29’luk bir artış ile hisse başına 0.80 Euro değerinde temettü teklif edecek.
Alstom Başkanı ve CEO’su Patrick Kron sonuçlarla ilgili olarak: “Grup, 2011/
12’de çok yüksek bir ticari performans gösterdi. Mali yılın her üç aylık döneminde
1’in üzerinde defter–fatura oranı ve dördüncü üç aylık dönemde Enerji (Termik
& Yenilenebilir) ve Ulaşım’da 2008/09’dan bu yana görülen en yüksek sipariş
oranı ile önemli bir düzeyi yakaladı. Satışlar yıl genelinde iyiye doğru gitti. 2010
yılında verilen talimatlar doğrultusunda, ikinci yarıyıldaki iyileşme sayesinde
faaliyet kar marjı tüm yıl için %7,1’e ulaştı. Serbest nakit akışı, ikinci yarıda
büyük ölçüde pozitif hale geldi. Dört faaliyet alanındaki konumumuzu gözönüne
aldığımızda, önümüzdeki günlerde de yüksek sipariş düzeyimizi sürdürüceğimizi
tahmin ediyoruz. Bu veriler ışığında, faaliyet kar marjının 2015 yılının Mart ayında
giderek %8 civarına ulaşacağını, satışların gelecek üç yıl boyunca yılda %5’ten
fazla artış göstereceğini söyleyebiliriz. Buna paralel, nakit üretmeye odaklı kalarak,
gelecek üç yılın her biri için pozitif bir serbest nakit akışı bekliyoruz” şeklinde açıklama yaptı.
Siparişler arttı
2011/12 mali yılında Alstom, geçen yıla oranla %14’lük bir artış göstererek 21,7
milyar Euro’luk sipariş aldı. Ulaşım (Transport) Avrupa’da aktif iken; ticari faaliyet,
gelişmekte olan ülkelerde toplam siparişlerin yaklaşık %60’ına tekabül eden bir
oranda sürdü. 31 Mart 2012’de, 30 aylık satışları temsil eden birikim 49 milyar Euro oldu.
Alstom genelinde, Termik Enerji (Thermal Power) çok büyük başarılar elde etti.
Özellikle, Rusya’daki ilk nükleer sözleşmesinin yanı sıra, Rusya, Orta Doğu ve
Güney Doğu Asya’da 14 gaz türbini ile Malezya ve Doğru Avrupa’da birkaç büyük
buhar santrali siparişi kayda geçirildi. Termik Enerji Sektörü, güçlendirme ve servis
ile birlikte çevre kontrol sistemlerindeki güçlü faaliyetten de yararlandı.
Yenilenebilir Enerji (Renewable Power), bu yıl hem hidroelektrik hem de rüzgar
için çok sayıda küçük ve orta ölçekli sözleşme imzladı. En önemli siparişler, Latin
Amerika, Asya ve Kuzey Afrika’dan geldi.
Enerji İletimi (Grid), İsveç’teki stratejik HVDC (Yüksek Gerilim Doğru Akım) ile
birlikte, her zaman olduğu gibi dünya genelinde küçük ve orta ölçekli siparişler
kayda geçirdi.
Ulaşım’da kayda geçirilen ana projeler ise Singapur (metrolar ve sinyalizasyon
iyileştirme), Doğu Avrupa (ilgili bakım sözleşmesi ile birlikte Rusya’da lokomotifler
ve Polonya’da hızlı trenler) ve Batı Avrupa’da (Fransa’da çok yüksek hızlı trenler,
Birleşik Krallıkta tramvaylar, Danimarka’da sinyalizasyon sistemi ve İsveç’te
bölgesel trenler) gerçekleşti.
Teknoloji ve yenilik alanında önemli hedefler berlirlendi
Alstom, 2011/12 mali yılı boyunca, pazarlarının coğrafik gelişimine uyum
sağlamaya devam ederek, teknoloji ve yenilik alanında önemli hedefler belirledi.
Termik Enerji ve Ulaşım, gelişmiş ülkelerdeki yavaş talebe uyum sağlamak için
yeniden yapılandırma planları başlattı. 2012 yılı Mart ayı sonunda, Almanya, İtalya
ve İspanya Ulaşım birimlerindeki program devam ederken, Termik Enerji’de,
Kuzey Amerika ve Avrupa kapasitelerindeki düzenleme büyük ölçüde tamamlandı.
Alstom ayrıca, hızla büyüyen ülkelerdeki gelişimini devam ettirmek için gerek yeni
kapasitelere yatırım yaparak gerekse gelecek vaat eden bu alanlara girmek için
rekor sayıda ortaklıklara imza attı.
Ar-Ge giderleri yüksek düzeyde devam etti. Termik Enerji daha yüksek üretim
miktarı, daha iyi verimlilik ve yüksek esneklik sunan GT26, GT24 ve GT13
gaz türbinlerine yönelik en son sürüm güncellemelerini açıkladı. Yenilenebilir
Enerji, yeni 6 MW deniz tipi rüzgar türbinini tanıttı ve EDF EN liderliğindeki bir
konsorsiyum bünyesinde 240 türbin içeren üç büyük rüzgar santralinin tedariğine
yönelik Fransa’daki ilk projesini kazandı. Enerji İletimi, yıl içinde İsveç’teki ilk
başarısı ile yeni bir HVDC teknolojisi geliştirdi. Son olarak Ulaşım, İtalya’da
2012 yılı Nisan ayı sonunda işletmeye alınan yeni çok yüksek hızlı trenini (AGV)
tamamladı.
Alstom Hakkında
Alstom; enerji üretimi, enerji iletimi ve raylı sistem altyapısı alanlarında global bir liderdir,
yenilikçi ve çevreyle dost teknolojiler konusunda çıtayı belirleyen kurumdur. Alstom,
dünyadaki en hızlı trenin yanı sıra, en yüksek kapasiteli otomatik metro sistemini inşa
etmektedir. Hidro ve nükleer enerji, doğalgaz, kömür ve rüzgar enerjisini de içeren
çok çeşitli enerji kaynaklarına yönelik anahtar teslimi enerji santrali çözümleri ve ilişkili
hizmetler tedarik etmenin yanı sıra Alstom, enerji iletimi için akıllı şebeke odaklı, geniş bir
yelpazeye sahip çözümler de sunmaktadır. Yaklaşık 100 ülkede 92.000 çalışana istihdam
sağlayan grup 2011/2012 döneminde 20 milyar Euro’luk satış rakamına ulaşmıştır ve
yaklaşık 22 milyar Euro tutarında sipariş almıştır.
Alstom Türkiye Hakkında
Türkiye’de 1960’lı yıllarda faaliyet göstermeye başlayan Alstom, Türkiye’nin enerji ve
demiryolu taşımacılık altyapısına önemli katkılar sağlayan bir kuruluştur. Alstom, ülkenin
en büyük hidroelektrik santrali olan Atatürk barajı dahil olmak üzere, Türkiye’nin kurulu
güç üretim kapasitesinin %50’sinden fazlasına temel ekipmanlar tedarik etmenin yanı
sıra, TEİAŞ’nin kurulu iletim ürünlerinin yaklaşık %50’sini tedarik etmiş ve İstanbul’un ilk
Metro Hattının (Taksim-Levent) inşaatı, Ulusal Demiryolları ve İstanbul tramvayı için 460
adet lokomotif teslimatı gibi birkaç önemli demiryolu projesini başarıyla gerçekleştirmiştir.
Alstom, Türkiye’de ticaret, mühendislik, hizmet ve imalat alanlarında istihdam ettiği
yaklaşık 1200 çalışanıyla, güç üretimi ve güç iletimi alanlarında tüm bölge çapında
anahtar teslimi iletim projelerini yönetme kapasitesine sahip, sosyal ve iktisadi alanda
katkı sağlayan bir şirkettir. Alstom Grid, Gebze fabrikasındaki üretiminin %85’ini ihraç
etmektedir ve en büyük 500 ulusal şirketi sıralamasında her zaman ilk 100’de yer
almaktadır.


Kaynak : Aslı Eşbah (Alstom Türkiye)


sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar

İlgili Yazılar ve Reklamlar