TCDD Konya – Kayacık Lojistik Merkezi Projesi Uygulama projelerinin hazırlanması ihalesinin son teklif verme tarihi 19 Haziran 2012.T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek, “Konya – Kayacık Lojistik Merkezi Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı” ihalesi ile ilgili beklenen ilan 25 Mayıs 2012 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteni’nde yayımlandı.
Yatırımlar Dergisi’nin aldığı bilgiye göre; ihalenin son teklif verme tarihi 19 Haziran 2012 günü saat 14:30 olarak ilan edildi.
Teklifler, aynı gün ve saatte TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Toplantı Salonu’nda (Kat:2 No: 3003) açılacak.
Şartnameler, 100 lira karşılığında TCDD Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Altındağ-Gar-Ankara Tel: 0312 309 051 5/4292) temin edilebilir. KİK İhale Kayıt No: 2012/64455