TÜVASAŞ Özelleşiyor mu? | TÜVASAŞ ÖzelleşmeTÜVASAŞ Özelleşme : Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Ticaret ve Sanayi Odalarına gönderilen yazıda Türk Demiryolu Sektörünün Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan Demiryolu Serbestleşmesi Kanun Taslağı hakkında görüşler alınıyor.
Kanun taslağında ise TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜLOMSAŞ’ın ortaklıktan çıkarılması ve bu 3 kurumun TCDD’ye ait sermaye paylarının bedelsiz olarak hazineye devredileceği belirtiliyor. Taslakta ayrıca TCDD yerine TÜRKTREN A.Ş.’nin geleceği belirtiliyor.
Bakanlık Görüş Alıyor
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Ticaret ve Sanayi Odalarına gönderilen yazıda Türk Demiryolu Sektörünün Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan Demiryolu Serbestleşmesi Kanun Taslağı hakkında görüşler alınıyor.
Bu yazılardan biri de Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasına gönderildi. SATSO tarafından üyelere gönderilen yazıda Bakanlık tarafından gönderilen kanun taslağı hakkında görüş ve önerisi olan üyelerin görüş ve önerilerini en geç 23 Mayıs tarihine kadar Odaya faks veya e-mail yolu ile ulaştırmaları istendi.
Kanun Taslağında TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜLOMSAŞ yer alıyor.
Kanun taslağında değiştirilen ve eklenen hükümler arasında madde12′de “Kamu İktisadi Kuruluşları cetvelinde yer alan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın altında bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)” ve bağlı ortaklıklar bölümündeki “TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ” bağlı ortalıkları çıkartılacak” deniliyor.
Hazineye Devredilecek
Kanun taslağında son hükümler kısmında ise “Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içerisinde TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ’ın TCDD’ye ait sermaye payları bedelsiz olarak hazineye devredilir. Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ’ın kullanımında bulunan ve TCDD’ye taşınmazlar bedelsiz olarak ilgili teşekküle verilir. İhtilaf halinde bakan yetkilidir” ifadeleri yer alıyor.
5 Yıllığına TCDD
Kanun taslağında ayrıca TCDD’nin 5 yıl süreyle yatırım programlarında yer alan yatırımların finansmanı, bakım onarım bütçesinde yer alan finansman açıkları hazine tarafından karşılanır. Kanun öncesi yatırımına başlanan işler TCDD tarafından tamlanır.
Kanunun yürürlüğe girmesinden 6 ay sonra demiryolu altyapısı üzerinde ticari esaslara göre yük ve yolcu taşımacılığı ile bunların tamamlayıcısı hizmetleri yapmakla görevli olmak üzere TÜRKTREN A.Ş. kurularak tüzel kişilik kazanacak.
TÜRKTREN A.Ş.’nin tüzel kişilik kazandıktan sonraki bir yıl içerisinde TCDD’nin hizmetlerini yürüten personel ile ihtiyaç duyulan diğer personel kadro, pozisyon ve diğer özlük hakları ve kendileriyle ilgili devam etmekte olan davalarıyla birlikte TÜRKTREN A.Ş.’ye devredilecek. TÜRKTREN’in ihtiyaç duyacağı kadrolar ise mevcut kadrolar içinden karşılanacak.
TCDD ve teşekküllerinde kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik hakkını elde eden memur ve sözleşmeli personelden altı ay içinde emeklilik isteğinde bulunanların emeklilik ikramiyeleri yüzde 30 fazlasıyla ödeneceği belirtiliyor.
Kanun taslağında ayrıca 1 genel müdür, 3 genel müdür yardımcısı, 5 daire başkanı, 1 teftiş kurulu başkanı, 1 hukuk müşaviri ve bir adette basın müşaviri kadrosu ihdas edileceği bildirildi.

Kaynak : www.medyatime.com