İHALE İLANI : CUMAOVASI – TORBALI – SELÇUK İSTASYONLARI ARASI 56 KM ÜSTYAPI İYİLEŞTİRİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ.

TCDD İŞLETMESİ İZMİR 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN:
İhale Kayıt No: 2012/72381
İdarenin:
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 Alsancak/İZMİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4269 -0 232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
d) İhalenin Görülebileceği İnternet Adresi : http://www.malzeme.tcdd.gov.tr
İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Cumaovası – Torbalı – Selçuk İstasyonları Arası 56 Km Üstyapı İyileştirilmesi Hizmet Alımı İşi.
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 25/06/2012 Pazartesi Günü saat 15/00’ e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00,- ¨ bedelle temin edilebilir.
Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar

İlgili Yazılar ve Reklamlar