Balıkesir halkı yatırım geliyor diye aldatılmaktadır

Balıkesir belediye başkanlığından tren garı arazisi ile ilgili bir basın açıklaması geldi. Son günlerde, şehrimizde yayın yapan bazı basın organlarında, Tren Garı arazisi ile ilgili olarak, gerçeklerle bağdaşmayan haberlerin yayınlandığı görülmüş, bunun üzerine Belediye Başkanlığı, konuya açıklık getirmek amacıyla aşağıdaki basın açıklamasının yayınlanmasını zorunlu görmüştür:
Son günlerde, şehrimiz yerel medyasında, Tren Garı arazisi ile ilgili olarak, gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan, sadece seçim kaybetmiş bir Belediye Başkanına siyasi rant sağlamak maksadına yönelik haberler üretilmektedir. Bu haberlerin, bu konuda TCDD ile Balıkesir Belediyesi arasında imzalanan iki ayrı protokolü okumayanlarca üretildiği anlaşılmaktadır.
Medyadaki haberlere göre, “Balıkesir, Gökköy Lojistik Köy Projesi gibi çok büyük bir proje kazandı. TCDD mülkü olan ve bugün üzerinde pazar kurulan arazi, bu protokolle Balıkesir`e kazandırıldı. Bu Protokolün, şehrin kalkınmasına çok büyük katkıları var. Bu Protokol, Balıkesir tarihinin en önemli operasyonudur…” Medyadaki bu tür söylemler, böyle sürüp gidiyor… Peki, söz konusu edilen protokol hangisi acaba?
Değerli Balıkesirliler;
Bu konuda, TCDD ile Balıkesir Belediyesi arasında, biri 09.05.2005 tarihli, diğeri 17.11.2007 tarihli olmak üzere iki ayrı protokol imzalanmıştır. Bu iki protokol incelendiğinde, bunlara Balıkesir Belediyesi adına nasıl imza atılabildiğini her Balıkesirli hayretle görecektir. 09.05.2005 tarihinde yapılan 1. prokolde;
“Madde 4-4) Gökköy mevkiinde yeni oluşacak TCDD Tesisleri arazisi ve Gar Sahası`nda boşalan alanlar için gerekli olan tüm imar plan değişiklikleri ve parselasyon işlemleri, Belediye tarafından yapılacaktır. Gar sahasında yapılacak olan parselasyon işlemlerinde kesilecek olan Düzenleme Ortaklık Payına (DOP) karşılık gelen bedelin, kamulaştırılacak alandan karşılanması sağlanacaktır.
`Ticaret Alanı` olarak belirlenen alan, Balıkesir Belediyesi`ne TCDD tarafından 25 yıllığına kiralanacaktır. Ticaret Alanı`ndan elde edilecek gelir, TCDD ve BELEDİYE arasında %50 oranında pay edilecektir. Sahanın boşaltılmasından itibaren 24 ay içerisinde, Belediye veya Alt Kiracı tarafından yapılacak TİCARET MERKEZİ, işletmeye açılacaktır. `Yapımlı Kiralama` şeklinde yapılacak olan Ticaret Alanı ile ilgili olarak, daha sonra ek sözleşme imzalanacaktır.”
Balıkesir Belediye Meclisi, 01.06.2006 tarih ve 139 sayılı kararı ile İmar Planı`nda TCDD Sahası Kamusal Alanı olarak görülen 50.000 m²`lik alanın, Emsal: %50, hmax: 9.50 m Ticaret Alanı olacak şekilde imar değişikliğini gerçekleştirmiştir. Yapılan bu imar değişikliğinden sonra ise, 1.Protokülün 4-4. maddesi, yeni yapılan 2. Protokolle ortadan kaldırılmış ve yeni fiili durum şu şekle getirilmiştir:“Madde 4-21) Balıkesir Gar Sahası`nda İmar Uygulaması sonucunda oluşacak `Ticaret Alanı Bölgesi` üzerinde BELEDİYE hiçbir hak ve menfaat talebinde bulunamaz. Bu alanla ilglii tüm tasarruf yetkisi TCDD`nindir.”
Bu maddeden anlaşılmaktadır ki, birinci protokolde, Belediyemize tanınmış olan hak ve yetkiler fazla görülmüş ve ikinci protokolle bu haklar yok edilerek, Belediyemiz adına -sözde- iyileştirmeye gidilmiştir.
“Yatırım geliyor” sözleri ile Balıkesirliler oyalanarak aldatılmaya çalışılmaktadır. Oysa ki illere yatırım yapmak, merkezi hükümetlerin asli görevidir. Bu dönemde Bigadiç Kavşağı, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Balıkesir Belediyesi, Karayolları`na hangi rantı sağlamıştır?
50.000 m²`lik Ticaret Alanına 25.000 m² kapalı alanı olan büyük bir Ticaret Merkezi yapılması, bu alanın özelleştirilmesi gündemdedir. Bu yer, Toplu Taşıma Merkezi`nin hemen yanıbaşındadır. Ticaret Merkezi yapıldığında, bu durum, çarşı esnafını (Milli Kuvvetler, Anafartalar, Yeni Çarşı, Hasan Baba Çarşısı esnaflarını) nasıl etkileyecektir? Bunları hiç düşünmeden, birilerini kullanarak çeşitli yollarla haberler yaptırmak, kamuoyunu yalanlarla meşgul etmek, hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Balıkesirliler her şeyin farkındadır. Şunu da belirtmek gerekir ki, İmar Yasası`na göre imara açılan yerlerde, o yerin %40`ı zaten Belediyelere terk edilmektedir. Milletimiz, gerçekleri görebilecek basiret ve firasete fazlasıyla sahiptir. Şunu unutmayın ki, “Güneş balçıkla sıvanmaz.


Kaynak : blog.milliyet.com.tr


İlk yorum yapan olun

Yorumlar