Yusuf SÜNBÜL: Büyürken Büyütenlere Vefa Göstermek

Türkiye’nin geçmişi ve geleceği; zaman sürecinde süzgeçten geçirilirken sonuçları görüldükçe her iki zamanın üretim ve yönetim farklılıkları belirgin hale gelmektedir.


Çalışma hayatının Teknik ve üretim olarak gelişiminde önemli faktörlerin başında İNSAN gelmektedir, her kademe çalışanının gayret ve özverisi başarıları beraberinde getirdiği gerçeği bilinse de, Sektörler arasındaki rekabetin çalışma ve üretim kapasitesine yansımaları da çalışanları etkileyen sebepler olarak ortaya çıkmaktadır. Büyüyen iş dünyasının gerek Yurt içi gerekse Yurt dışı ilişkileri rekabet ortamında daha hızlı ve Teknik atılımların oluşmasını sağlamaktadır, tüm gelişmeler İnsanların Beyin ve İş gücü katkılarının ürünü olarak büyük katkı sağlayarak ayrı değerler kazandırmaktadır.

İş dünyasında ismi bilinen birçok Şirketler ve Kurumlar işin başlangıcında birkaç kişi ile yola çıkarken o kişilerin fedakârlık ve azimleri sayesinde piyasada yer almaya çalışmışlar, aşılan sıkıntı ve zorluklara hep birlikte göğüs gererek ayakta kalmaya ve Dehası’nda büyük adımlar atmaya başlamışlardır. İhtiyaç ve İstihdamın artması insanların özverileri, ileriyi görerek cesur adımların atılması Yönetici ve çalışanların kenetlenmesi sayesinde olmaktadır. En alt kademeden en üst yöneticiye kadar her bireyin fedakârlıkları sayesinde bir yerlere gelinmesi sağlanmıştır.
Büyürken büyümenin verdiği sıkıntılar ve zorluklar nasıl birlikte hareket etme ve uyumlu çalışma sayesinde aşılmış ise; Büyüdükten sonra da aynı ruhun devam etmesi gerektiği de bir gerçektir, kaldı ki Büyümenin verdiği tecrübe ve deneyimler sayesinde Kurum olmanın verdiği güvenle daha ileri adımlar atılarak, üretim ve istihdam da artmaktadır.
İşte birçok Kurum ve kuruluşlar hala ayakta ve dik duruyorsa bu unsurların sayesindedir, zira birden parlayıp kısa zamanda saman alevi gibi kaybolan birçok Şirketin çöküş nedeni incelendiğinde İnsanların fedakârlık ve çabalarının göz ardı edilerek, zaferin verdiği sarhoşluğun bu çabaları görmemesi, hatta inkâr edilmesinin etkili olduğu görülmektedir. Bu vefasızlık, bu basamakları çıkarken merdiven olmuş insanları bir kenara iterek şahsi ve makam ihtirasları belki de çöküşü hazırlayacaktır, Temelin sağlamlığı o insanların fedakârlığından geldiği unutulursa, ileriye atılan adımların da ne kadar dayanıksız olacağı ve aksayacağı da unutulmamalıdır. Nereden gelinip nerede olduğunuzu iyi bilmelisiniz ki nereye kadar gidebileceğinizi görebilesiniz, eğer bunları idrak edememişseniz, Sizi buralara getirenleri unutmuşsanız birkaç adım ötenizdeki çukura da göremeyerek oraya düşersiniz, bu düşüş öyle bir ibrete sahne olur ki belki de tek kurtuluş çareniz yine o insanlar olacaktır.

Vefasızlık İnsanlığın ve Geleceğin çöküşünü hazırlayan bir unsur olduğu unutulmamalıdır, bu nedenledir ki Kurumlar gibi Ülkelerin de geleceğinde bu gerçekler yatmaktadır. Ülkemizin geleceği de balara bağlıdır.

Kaynak : Yusuf SÜNBÜL


İlk yorum yapan olun

Yorumlar