İstasyon Şefi, Trafik Kontrolörü, Ambar Saymanı, Tesisler Sürveyanı, Yol Sürveyanı unvanlarına yönelik Görevde Yükselme Eğitimi açılıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca; İstasyon Şefi, Trafik Kontrolörü, Ambar Saymanı, Tesisler Sürveyanı, Yol Sürveyanı unvanlarına yönelik olarak görevde yükselme eğitimi açılması düşünülmektedir.
1-) Görevde yükselme eğitimine son başvuru tarihi 03.09.2012 olarak belirlenmiştir.
2-) Görevde yükselme eğitimine alınacaklarda aranacak şartlar ile ihtiyaç yerleri emir ekinde yer almaktadır. Atanma şartlarını taşıyan personel, sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir.
3-) Son başvuru tarihi itibariyle emir ekinde belirtilen atanma koşullarını taşıyan ve görevde yükselme eğitimine katılmak isteyen personel başvurusunu, GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE BAŞVURU FORMU’nu eksiksiz olarak doldurarak doğrudan TCDD Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 06330 Gar ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapacaktır. Posta yolu ile yapılacak müracaatlar, iadeli taahhütlü olacak ve postaya en son 03.09.2012 tarihinde verilmiş olacaktır. (Eğitime katılmak istenilen unvanın atama şartlarında özel bir öğrenim veya hizmet içi eğitim isteniyorsa bunlara ait belgeler ile ödül ve yabancı dil belgelerinin fotokopileri eklenecektir.)
4-) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı; açılacak görevde yükselme eğitimi için yapılan başvuruları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan PERSONEL DEĞERLENDİRME FORMU’ na göre değerlendirecek ve başvuruları kabul edilen ve edilmeyenleri liste halinde yayınlayacaktır. İlan edilen listelere yapılacak itirazlar da değerlendirildikten sonra, görevde yükselme eğitimine alınacak kesin personel listeleri, Kuruluşumuzun web sitesinde ilan edilecektir.
5-) Görevde yükselme eğitiminin yer ve tarihi Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığınca eğitim tarihinden en az 15 gün önce eğitime katılacaklara duyurulacaktır.
6-) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde “…Başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz…” hükmü yer aldığından söz konusu süreler içerisinde yıllık izin kullandığı belirlenen personelin eğitim ve sınavı geçersiz sayılacaktır. Ayrıca son başvuru tarihi itibariyle başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan belirlenen personelin de eğitim ve sınavı geçersiz sayılacaktır.
7-) Görevde yükselme sınavı sonucunda atanmaya hak kazanan personelin; başarı sırasına göre, ilan edilen işyerlerinden birine tercihi doğrultusunda ataması yapılacaktır. Bu personelin en az bir yıl süre ile nakil talebi kabul edilmeyecektir.
Görevde yükselme sınavında başarılı olanlardan, atama isteminden vazgeçen veya atama yerlerinde göreve başlamayanların atamaları ve sınavın bunlara ilişkin sonuçları iptal edilecektir.
😎 Bu Emir aynı zamanda Kuruluşumuzun web sitesinde (www.tcdd.gov.tr) yayınlanacaktır. Emir iş yeri amirlerince tüm personele mutlak suretle duyurulacaktır. Ayrıca; iş yeri ilan panoları, giriş-çıkış kapıları, evamir defteri, sosyal tesisler ve personelin görebileceği diğer yerlere asılacaktır.
Dataylı bilgi için buraya basınız.sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar

İlgili Yazılar ve Reklamlar