TCDD Ankara – Konya Hızlı Tren Demiryolu Projesi 6 Adet çok yüksek hızlı tren seti ve 1 adet simülatör temini ile 7 yıl süreli bakım -onarım ve temizlik hizmeti temini ihalesi

T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, “Ankara – Konya Arası Hızlı Tren Projesi” kapsamında “6 Adet Çok Yüksek Hızlı Tren Seti ve 1 adet Simülatör Temini ile 7 yıl süreli bakım-onarım ve temizlik hizmeti temini” ihalesi ile ilgili beklenen ilan 10 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yatırımlar Dergisi’nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihaleye ait ilanın tam metni şöyle:
Bölüm I. İhaleye Davet Türkiye Cumhuriyeti Ankara-Konya Hızlı Tren Hattının Geliştirilmesi Projesi
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
%5 Yedekleriyle birlikte 6 Adet Çok Yüksek Hızlı Tren Seti ve 1 adet Simülatör Temini ile 7 yıl süreli bakım -onarım ve temizlik hizmeti temini.
ICB No: VHST 01
1. Bu ihale ilanı, 07.02.2012 tarihli Financial Times gazetesinde ve İKB web sitesinde yayınlanmış olan genel satın alma ilanını müteakip yayınlanmaktadır.
2. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından Demiryolu Modernizasyonu Projesinin finansmanı için İslam Kalkınma Bankası’ndan kredi talebinde bulunmuş olup söz konusu kredinin bir bölümünü % 5 Yedekleriyle birlikte 6 Adet Yüksek Hızlı Tren Seti ve 1 adet Simülatör Temini ile 7 yıl süreli bakım – onarım ve temizlik
hizmeti tahtında yapılacak ödemeler için kullanılması planlanmıştır.
3. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, % 5 Yedekleriyle birlikte 6 Adet Yüksek Hızlı Tren Seti ve 1 adet Simülatör Temini ile 7 yıl süreli bakım-onarım ve temizlik hizmeti satın almak üzere uygun isteklilerden
kapalı zarfla teklif alınacaktır.
Teslim yeri; Yurt dışı-Yurt içinden teklif edilecek mallar için CIP Ankara (Ray Üzerinde) TÜRKİYE, olarak teslim edilecektir.
4. İhale İslam Kalkınma Bankası Finansmanı uyarınca Malların ve İşlerin Satın Alınması İle İlgili Rehberde belirtilen uluslararası rekabete açık ihale ve son- yeterlilik işlemlerine göre yapılacak olup bu rehberde belirtilen uygun niteliklere sahip ülkelerden tüm teklif sahiplerine açıktır.
5. İsteklilerin bu ihalede, yeterlilik alabilmesi için, ihale dokümanında belirtilen minimum yeterlilik kriterlerini karşılamalıdır. Söz konusu değerlendirme kriterlerinden biri, isteklilerin son yedi yıl içerisinde (2005-2011) her biri en az 180 milyon Euro değerinde iki tane benzer sözleşmede deneyim sahibi olması; bu sözleşmelerden en az birini başarılı ve tamamen bitirilmiş olması şartıdır.
6. İlgi duyan yeterli ve uygun niteliklere sahip istekliler, madde 8.1’de belirtilen adresten yerel saatle 8:30-12:30
ve 13:30-17:30 arasında daha ayrıntılı bilgi alabilir ve ihale dokümanlarını inceleyebilirler.
7. Türkçe ve İngilizce olarak set halinde hazırlanmış eksiksiz ihale dosyası ilgilenen teklif sahipleri tarafından madde 8.2’de yazılı adrese, yazılı başvuru yapılması ve iade edilmeyen 10.000 TL tutarındaki bedelin TCDD Ankara Merkez Veznesine nakit olarak ödenmesi üzerine ilgi duyan isteklilerce satın alınabilir. İhale dosyası istekliler tarafından doğrudan madde
8.2’de ihale dosyası satın alınması için verilen adresten elden teslim alınacaktır.
8. Teklif zarfları 10/10/2012 günü yerel saatle 14.00’den önce madde 8.1’de tekliflerin teslimi için belirtilen adrese teslim edilmiş olacaktır. Bütün tekliflerin ihale dosyasında belirtilen şekil ve miktarda geçici teminat ile birlikte sunulması zorunludur. Geç gelen teklifler reddedilecektir. Teklifler katılmak isteyen isteklilerin temsilcileri ve katılımcıların huzurunda, 10/10/2012 günü yerel saatle 14.00’de madde 8.3’de belirtilen adreste açılacaktır.
8.1. İhale dosyasının incelenebileceği, dosya hakkında bilgi alınabileceği ve teklif zarflarının teslim edileceği
adres: Attn/İlgili Kişi: Turgut KUMAŞ
TCDD Genel Müdürlüğü
(The General Directorate of Turkish State Railways)
Malzeme Dairesi Başkanlığı (Procurement Department)
Talatpaşa Blv. No 3 Floor/Kat 1 st, Room Number/Oda
No: 1113 06330 Gar Ankara/TURKEY
Tel: +90 (312) 309 05 15/4419
Fax: +90 (312) 311 53 05
E-mail: turgutkumas@tcdd.gov.tr
8.2. İhale dosyasının şahsen satın alınabileceği adres:
TCDD Genel Müdürlüğü (Directorate General Turkish
State Railways) Talatpaşa Bulvarı No: 3
TCDD Merkez Vezne (TCDD’s Central Cash Office)
Floor/Kat 1st, Room Number/Oda No: 1107 06330 Gar-
Ankara/TURKEY
8.3. İhalenin yapılacağı adres:
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Büyük Toplantı Salonu (1.Kat) Talatpaşa Bulvarı No:3
06330 Gar-Ankara/Türkiye
Tel: 0312 309 05 15/4419 Faks: 0312 311 53 05
Söz konusu ihalenin finansmanı için sağlanan kredi
Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı. İslam Kalkınma
Bankası’ndan sağlanan 174.350.000 Avro’luk krediye
ilişkin Bakanlar Kurulu onayı 08 Ağustos 2012 günü
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Ref.: Yatırımlar Dergisi 1091/30 Temmuz 2012 (ÖA)


Kaynak : www.yatirimlar.com


İlk yorum yapan olun

Yorumlar