3. köprü her projeden öncelikli

BAŞBAKANLIK toplam değeri 4.5 milyar lirayı bulacak olan ve 3. köprüyü de içeren 414 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin önündeki bürokratik engellerin kaldırılması ve işlemlerin hızlandırılması için genelge yayımladı. Genelgeye göre Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, etkileşim halinde olduğu veya etkileşime girebileceği diğer projelere göre öncelik teşkil edecek. İçtaş ve İtalyan Astaldi’nin Odayeri-Boğazköy bölümünü kazandığı projede 3. köprünün 2015 yılı sonunda hizmete girmesi planlanıyor. İçtaş-Astaldi konsorsiyumu 36 ayda yapılması planlanan ihaleyi 10 yıl 2 ay 20 günlük yapım ve işletim süresi vererek kazanmıştı. Türkiye kadar olduğu gibi, Avrupa için de büyük önem arz eden projenin hedeflenen süre içinde bitirilmesi için ‘ne gerekiyorsa yapılsın’ anlamında kapsamlı bir genelge yayımlandı.
İşler kesinlikle gecikmeyecek
Resmi Gazete’de dün yayımlanan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgeyle yapılacak kamulaştırmalar için gerekli olacak ödeneklerin serbest bırakma işlemleri işlerin gecikmesine meydan verilmeyecek şekilde yapılacak, yılın ödeneklerinin tamamının ilk 3 ayda serbest bırakılması sağlanacak. Proje güzergahında yapılması gereken imar planı ve değişiklikleri, ilgili idarelerce kanunda belirtilen azami sürelerin sonu beklenmeksizin en kısa sürede neticelendirilecek. Proje güzergahında yapılması gereken imar planı çalışmaları ve bu çalışmalara altlık teşkil edecek halihazır haritaların üretimi, kıyı kenar çizgisinin tespiti, imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması veya onaylanmasına ilişkin her türlü iş ve işlemler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca en kısa zamanda sonuçlandırılacak.
Altyapılar güzergah dışına
Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden birisi olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun geçeceği güzergahtaki tüm altyapılar taşınacak. Buna göre proje güzergahında bulunan su, kanalizasyon, doğalgaz ve petrol boru hatları ile elektrik, haberleşme hatları ve tesislerinin güzergah dışına taşınması sırasında bunlara ilişkin KGM ilgili birimleri tarafından talep edilecek izin, onay, kabul gibi iş ve işlemler, ilgili kuruluşlar tarafından geciktirilmeksizin yerine getirilecek. Projenin yapımı için gerekli olacak taş ocakları, kum-çakıl ocakları ve ariyet ocaklarının kamulaştırma, üretim izni, ruhsat ve tahsis işlemlerinin hızla gerçekleştirilebilmesi için gereken işlemler, kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikli ve ivedi olarak neticelendirilecek.
DAVALAR HIZLA BİTİRİLECEK
GÜZERGAHIN geçtiği yerlerdeki mülki ve idari yöneticilerle ilgili idarelerin taşra birimleri, kamulaştırılması yapılan taşınmaz malların maliklerinin ve adreslerinin tespitinde gecikmeye mahal verilmeyecek şekilde yardımcı olacak. Kamu kurum ve kuruluşlarından, belediyelerden ve ilgili tapu müdürlüklerinden proje güzergahında kamulaştırılacak taşınmaz mallar için Kamulaştırma Kanunu uyarınca açılabilecek olan davalarda, aynı kanun gereğince KGM’ye verilecek emsal verileri ile mahkemelere sunulacak veriler arasında eşgüdümün sağlanabilmesi için gerekli özen gösterilecek. Kamulaştırma çalışmaları sırasında vatandaşın açacağı davalar son hızla sonuçlandırılacak.


Kaynak : Starsohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar