Almanya'nın yüzyıllık hayali: Berlin-Pekin Treni

“Türkiye’nin jeo-stratejik konumu ve dünya gerçekleri” konusunda araştırmalarıyla tanınan bir değerli büyüğüm yaptığımız bir sohbet sırasında, ilginç bir gelişmeden bahsetti.
2013 yılında, İstanbul’da ‘Avrasya demiryolları fuarı’ yapılacak. Bu fuara etkin ve yoğun şekilde Alman şirketlerinin katılması ve Türkiye’de yeni ihaleler kazanması için Almanya hükümeti büyük destek sağlıyormuş.
Bu ne manaya geliyor? “Demiryolları sadece raylardan ibaret değildir. Arka planında stratejik hesapların ve acımasız oyun ve komploların yattığı uluslararası bir oyun sahasıdır. Almanlar, Türkiye’nin gelecek yıllarda önemli bir dünya köprüsü olacağını hesapladığından stratejik hamleler yapıyor.Gelecekte Berlin-Pekin arasında tren seferleri yapmayı planlıyorlar.”
Bu perspektiften yakın tarihimize bakınca, küresel güçlerin Osmanlı ve Türkiye toprakları üzerinde demiryolları projelerinde nasıl stratejik planlar yaptıklarına tanık oluruz.
Küresel güçlerin, bir devleti kontrol etmek, hatta içeriden ele geçirmek için nasıl kıyasıya mücadele ettiklerini ve başta istihbarat örgütleri olmak üzere devlet- özel sektör silahlarını nasıl acımasızca kullandıklarını görürüz.
Birinci dünya savaşında, Osmanlı’yı yıkma ve paylaşma planlarında birinci faktör petrol, ikinci faktör Avrupa’dan Ortadoğu’ya uzatılacak demiryolları gerçeği net biçimde karşımıza çıkar.
1900’lü yıllara dönelim.
Abdülhamit, Bağdat ve Hicaz demiryollarını yapmaya karar verdi. Türkiye üzerinden ve Bağdat-
Musul istikâmetinden Medîne’ye varacak demiryolu güzergâhı ucuz ve rahat bir ulaşım imkânı sağlayacağı gibi, ticarî hareketi artırıcı yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden istifade imkânını geliştirecekti. Bir yandan Musul-Bağdat-Medîne fevkalâde imkânlarla merkeze bağlanırken öte yandan, Osmanlı Devletine; Musul ve Suriye üzerinden İran ve Pakistan’a ayrılacak hat Orta Asya’ya kadar ulaşma fırsatı verecekti.
Osmanlı Devleti ekonomisine, savunmasına, geleceğine de büyük katkı getirecek bu projeyi siyasi bir manevra olarak kullanmayı düşünüyordu.
O dönemin küresel gücü İngiltere-Fransa bir tarafta, diğer tarafta Almanya. Ve onları çok yakından takip eden bir Rusya vardı.
Demiryolu projesi ile Almanların Irak ve Kuveyt petrol yataklarına el koyacağı korkusuyla, İngiltere acele olarak sinsi planlarını devreye sokmuş, her fırsatta kargaşa çıkarmaya başlamıştı. İngilizlerin büyük bir endişe ile başından sonuna kadar izledikleri hat, 1908 yılında Hicaz’a yaklaşırken, Abdülhamit’i ittihat-terakki marifetiyle devirmişlerdir. Sonra, özel yetiştirilen İngiliz casusu Lawrens’in tertibi ile Bağdat-Hicaz Demiryolu’nu kundaklatmışlardır.
Birinci Dünya Savaşı’yla, Osmanlı’yı parçalayıp, Ortadoğu haritasını çizmişlerdir. Ve…
Etnik ve petrole dayalı planlarını uygulamaya sokmuşlardır.
‘BÜYÜK TÜRKİYE’
Günümüzde yaşanan dış-iç olaylara dikkatle bakalım.
Türkiye, İngiltere-Fransa tarafından sınırları çizilen Ortadoğu’ya bir bölgesel güç konumuyla ilgi göstermektedir.
Yeni haritaların çizildiği masada yer almaya çalışmaktadır. Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’in, petrol-gaz rezervlerine uzanmak istemektedir.
Ve… 21 inci yüzyılın en büyük projelerinden birisi olan Marmaray’ı (Avrupa ile Asya’yı denizaltından birleştirecek)yakında hizmete almaya hazırlanmaktadır.
Yüzyıllık hayaliyle Almanya, işte bu nedenle 2013 yılında İstanbul’da yapılacak Avrasya Demiryolu fuarına büyük ilgi göstermektedir. ”Berlin-Pekin” trenini işletmeyi planlamıştır.
Almanlar neden Çin’e demiryolları ile gitmek istiyor? Almanların stratejik bir hamlesidir bu.
SONUÇ:
Marmaray açıldığında, Avrupa kesintisiz olarak yeni küresel güç Çin’in başkenti PEKİN’e kadar demiryolları ile bağlanacaktır.
Türkiye’nin 2023 hedefleri, kıtalararası demiryol planlamasında yeni hesapların yapılmasında etkili olmaktadır. Özellikle 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme ve yaklaşık 1.2 trilyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaşma hedefleri, yabancıları harekete geçirmiştir.
100 yıl önce hayallerini gerçekleştirmek için, Bağdat- Hicaz demiryolu hattını yapmak için kapışmışlar, petrolü ele geçirmek için birinci dünya savaşını çıkarmışlardı.
Yüzyıl sonra ”Büyük Türkiye” korkusuyla, yeni iç-dış olayları kurgulamaktalar.
Türkiye’nin ”Ortadoğu oyun kuruculuğu” ve Avrupa’nın kaderini belirleyecek ‘enerji hamleleri’ni kırmak üzere, yabancı servisler (Ülkeler) , Asala ve PKK piyonunu sinsice kullanmaktadırlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Birlik ve heyecanımızı kıramayacaklar.
Avrupa-Asya koridorunun (Marmaray) patronu ”Yeni Türkiye” olacaktır.”Büyük Türkiye” yürüyüşü buradan başlamıştır.


Kaynak : Haber 10sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar