İhale İlanı : 50.000 Adet UIC 60 Raya Uygun B 70 Beton Travers Satın Alınması İşi ihalesi

İHALEYİ YAPACAK BİRİM 3.BÖLGE MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU
İHALE SORUMLUSU MUHSİN KEÇE
İHALE ADRESİTCDD İŞLETMESİ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/İZMİR
TELEFON VE FAKS NO 0 232 464 31 31/4269 0 232 464 77 98
İLAN TARİHİ 28/09/2012
İHALE TARİHİ VE SAATİ 09/10/2012 SAAT : 15:00
ŞARTNAME BEDELİ 500,- TL
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU MALZEME ALIMI
DOSYA NUMARASI 2012/132821
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
İHALE İLANI
TCDD 3. BÖLGE MINTIKASI AFYON HATTI UŞAK – DUMLUPINAR İSTASYONLARI ARASI YOL YENİLEMESİ İÇİN
50.000 ADET UIC 60 RAYA UYGUN B 70 BETON TRAVERS SATIN ALINMASI İŞİ.
TCDD İŞLETMESİ İZMİR 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN:
İhale Kayıt No : 2012/132821
1- İdarenin:
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 Alsancak/İzmir
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 0 232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
d) İhalenin Görülebileceği İnternet. Adresi : http://www.malzeme.tcdd.gov.tr.
2- İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Mıntıkası Afyon Hattı Uşak – Dumlupınar İstasyonları Arası Yol Yenilemesi İçin 50.000 Adet UIC 60 Raya Uygun B 70 Beton Travers Satın Alınması İşi.
3- Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4- Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 09.10.2012 Tarihi Salı Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosundan KDV Dâhil 500.00,-TL. bedelle temin edilebilir.
6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.


İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
TEKNİK ŞARTNAMELER
STANDART FORMLARsohbet


İlk yorum yapan olun

Yorumlar