İhale İlanı : Buraj, Regülatör ve stabilizatör kiralanarak 70.000 metre yolun tamiratının yapılması ihalesi

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İHALELERİ
2.Bölge Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu-Pazarlık Usulü-Hizmet Alimi
Ihale Sorumlu:Basri MELETLİ
Ihale Yöneticisi Telefon:0312 211 14 49
Ihale Yöneticisi Fax:0312 211 12 25
Ilan Tarihi:31.08.2012 00:00:00
Ihale Tarihi:04.09.2012 00:00:00-14.00
ŞartName Bedeli:75
Ihale Usulü:Pazarlık usulü
Ihale Konusu:Hizmet Alimi
Kayıt No:2012/118958
Mail:ersinzah@gmail.com
İHALE İLANI
TCDD İŞLETMESİ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu:
İhale Kayıt No: 2012/118958
1- İdarenin:
a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve
Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey / ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 – 211 12 25
c) Elektronik Posta Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/
3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Pazarlık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4- Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 04/09/2012 saat:14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 75,00.-TL bedelle temin edilebilir.
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.İlk yorum yapan olun

Yorumlar