İhale İlanı : TCDD Hızlı Yol Yenileme Makinesi ile travers tebdili hizmet alım işi satın alınacaktır.

TCDD İşletmesi 7. Bölge  Müdürlüğü’nden:
 İhale Kayıt No: 2012/120201
İdarenin:

  1. a)Adresi: TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü  Aliçetinkaya   Mah.

GAR/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve Faks Numarası  :0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43
c) Elektronik Posta Adresi       : www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)
 
1-   İhale konusu işin adı ve miktarı:

  1. Hızlı Yol Yenileme makinesi, vagonları ve makine ile TCDD Akşehir-Argıthan istasyonları arası Km:258+600-281+000 arası 22400 mt. ve TCDD Afyon-Çobanlar istasyonları arası 1600 mt. olmak üzere toplam 24000 mt. Demiryolu hat kesiminde toplam 38.800 adet beton travers tebdili yapılması hizmet alım işi satın alınacaktır.

2-      Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ ve YABANCI isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
3-      Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 25/09/2012 günü saat 14/30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
4-      İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.
5-      Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6-      Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

Kaynak : TCDDsohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar