Erzurum Ulaşım Ana Planı

Nüfus ve eşya hareketliliği ancak bu hareketliliğe uygun bir “yol ağı” ile mümkündür. Şehirleşme ise, ulaşıma imkân veren yol ağı ile yakından ilişkilidir. Bu sebeple şehrin “ulaşım planlaması”, “imar planları (arazi kullanımı)” ile birlikte yapılmalıdır.


Şehrimiz vasat bir şehir olmaktan çok, bölgesine hitap edebilen bir “bölge şehir” konumundadır. İdari, iktisadi ve ticari bir merkez olması dolayısıyla şehrin insan ve eşya hareketliliği yüksektir.

Tarihi eserleri, tabii güzellikleri, sağlık tesisleri, üniversite kampüsü, spor tesisleri ve sanayii kuruluşları ile şehir, her geçen gün bir “cazibe merkezi” haline gelmektedir.

Ancak, cazibe merkezi haline gelmekte olan şehirde ulaşım konusunda sıkıntılar yaşanmakta ve gerekli tedbirler alınmadığı taktirde bu sıkıntıların daha da büyüyeceği tahmin edilmektedir. Kır / köy nüfusu azalmakta, ciddi bir nüfus büyüklüğü her sene şehre göç etmektedir.

Ulaşım ve alt-yapı yatırımları konusunda ciddi bir planlamaya ihtiyaç vardır. Günlük ihtiyaçlara cevap veren fakat uzun vadeli olmayan hiçbir planlama faaliyetinin muvaffak olma şansı yoktur. Bu sebeple, “hedef yıl” 2030 yılı olmak üzere Erzurum Ulaşım Ana Planı hazırlanmalıdır.

Ulaşım Ana Planı İlkeleri

Ulaşım Ana-Planı‟nın ilkeleri, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Şehrin ulaşım sistemi; araçların değil, insanların “en ekonomik”, “en hızlı” ve “en emniyetli” bir biçimde ulaşımına öncelik verilerek planlanır.

Ulaşım sistemi, “ulaşım talepleri” esas alınarak tanzim edilir.

Şehrin gelişmesine müsavi olarak, doğu-batı doğrultusunda planlanan Raylı Sistem hatlarını desteklemek üzere kuzey-güney doğrultusunda “besleme hatları” ihdas edilir.

Ulaşım Ana Planı

Ulaşım Ana Planı, “ulaştırma alt-yapısı” ve “arazi kullanım şekli” esas alınarak, “ulaşım talepleri”nin mümkün olan en makul seviyede planlanmasıdır. Ulaşım Ana Planı, genel olarak ulaşım sisteminin planlamasının yapıldığı, günlük gerçek verilerden hareket edilerek uzun vadeli tahminlere dayalı fikir oluşturan bir çalışmadır.

Ülkemizde şehir-içi trafik ve ulaşım sistemlerinin planlanması amacıyla geçtiğimiz 50 yıl içinde çok sayıda plan faaliyeti gerçekleşmiştir. Bu faaliyetler genel olarak “ulaşım etüdü”, “ulaşım planı”, “ulaşım ana planı” veya “ulaşım master planı” gibi isimler altında yürütülmüştür.

1960’lı yıllardan itibaren büyük şehirlerde ulaşım yatırımları için hazırlanan “ulaşım etüdü” çalışmaları, 1980’li yıllardan sonra arazi kullanım planlarının ulaşım boyutlarının da irdelendiği “ulaşım nazım planı”, “ulaşım ana planı” ve “ulaşım master planı” gibi isimlerle devam etmiştir. Değişik isimlerle hazırlanan planlardan bazıları dipnot olarak kaydedilmiştir.

Ulaşım Ana Planı aşağıdaki aşamalar dikkate alınarak hazırlanır :

Mevcut Ulaşım Sistemi‟nin Tahlili ve Ulaşım Etüdü ,Hedef Yılın Tesbit Edilmesi Arazi Kullanım Kararları ve Arazi Kullanım Biçiminin Tesbiti , Mevcut Durum ve Beklentiler ,Anket Çalışması Trafik Analiz Bölgeleri ve Yolcu Talep Tahmini Ulaşım, Ana Planı ile Nazım İmar Planı Uyumu , Ulaşım Modeli Teşkili

Kaynak : ENER Düşünce ve Strateji Derneği


İlk yorum yapan olun

Yorumlar