Hafif Raylı Sistem’in Teknik Özellikleri

Hafif Raylı Sistem, raylı toplu taşıma sistemlerinin gözde bir modelidir. Yüksek kapasitesi, sessiz araçları, yüksek sürüş kalitesi, tahsisli yolu ile son kırk sene içinde ulaşım sistemi ailesinin mühim bir üyesi konumuna yükselmiştir.  Hafif Raylı Sistem, birçok ülkede en hızlı gelişme gösteren ulaşım türü olmuştur.


Hafif Raylı Sistem’de ;

Ray açıklığı genellikle 1435 mm‟dir.

Enerjisini, 3. raydan veya kataner alır.

Kullandığı enerji, 750 volt DC veya 1500 volt AC‟dir.

Bir sürücü tarafından idare edilir.

Sinyalizasyon sistemine uygun olarak kumanda edilir.

İleri teknoloji ile teçhiz edilmiş bazı hafif raylı sistemlerde bütün kumanda sinyalizasyon sistemi tarafından gerçekleştirilebilir.

Saatte, vasati olarak 60-80 km/sa süratle seyreder.62 İki istasyon arası mesafe, genellikle 600-1200 metre‟dir.

Her bir vagon yaklaşık olarak 300 yolcu kapasitelidir.

Hususi (tahsisli) hatlarda işletilir. Hususi hat, genellikle zemin seviyesindedir.

Zeminin fiziki duruma göre; aç-kapa tünel, yarma, viyadük veya kısa tüneller inşa edilebilir.64 Ray hattına tabii olarak seyr-ü seferde bulunur.

Hafif Raylı Sistem, fiziki olarak bir yolun rehberliğinde işler. Başka bir ifadeyle, raylı sistem bir ray hattını takip eder. Bunun anlamı şudur: Raylı sistemde sürücü, aracın hızını kontrol eder. Sistem, demiryolu ağına bağlı olarak çalışır.

Ray teknolojisi, çelik türevi raylar ve çelik tekerleklerden teşekkül eder. Her tekerlek, raylara “tek noktadan” temas eder.

İtici kuvvetinin mahiyeti, elektrik enerjisinden ibarettir.

Temiz enerji kullanır, çevrecidir.

Coğrafi yapının icabı olması halinde, bir tünel boyunca seyredebilir. Herhangi bir caddenin orta bölümünün tahsis edilmesi durumunda, cadde boyunca geçiş yapabilir.

Hemzeminde sefer yapabileceği gibi yüksek veya alçak bir platform üzerine inşa edilebilir.

Köprülü bir havayolu tahsis edilebilir.

Yarma yol (üstü açık yol) şeklinde bir hat tahsis edilebilir.

Hafif Raylı Sistem, teknolojik olarak metro sistemine geçişi mümkün olan en uygun sistemdir.

Kaynak : ENER Düşünce ve Strateji Derneğisohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar