İhale İlanı : 2 adet ray otobüslerinin tamir ve bakım hizmetleri satın alınacaktır

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İHALELERİ
4. Bölge Malzeme Müdürlüğü-Acık Ihale-Hizmet Alimi
Ihale Sorumlu:Macit Derici
Ihale Yöneticisi Telefon:346 221 70 00 / 4108
Ihale Yöneticisi Fax:
Ilan Tarihi:31.10.2012 00:00:00
Ihale Tarihi:21.11.2012 00:00:00-14:00
ŞartName Bedeli:30 TL
Ihale Usulü:Acık Ihale
Ihale Konusu:Hizmet Alimi
Kayıt No:2012/154288
Mail:fikret@tcdd.net


İHALE İLANI

2 ADET RAY OTOBÜSLERİNİN TAMİR VE BAKIM HİZMETLERİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No: 2012/154288

1- İdarenin : a) Adresi : TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2- İhale konusu işin niteliği,türü ve miktarı adı : TCDD 4.Bölge Müdürlüğüne bağlı Amasya Gar`da bulunan MT 5719 ve MT 5701 nolu Fiat Ferroviavia Ray otobüslerinin diesel motor elektrik, elektronik, hidrostatik, klima ve alt takım aksamlarının malzeme dahil olmak üzere bakım onarım ve tamir işlerini kapsar.

3- İhalenin : a)Yapılacağı Yer : TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü

b) Tarih ve Saati : 21/11/2012 14 : 00

4- Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5- İhale dokümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 30,00 TL bedelle temin edilebilir.

6- Teklif edilen bedelin %3’ü oranında Geçici teminat verilecektir.

7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.


İlk yorum yapan olun

Yorumlar