İhale İlanı : DE 24000 tipi lokomotiflerin bakım-onarım ve revizyonlarında kullanılmak üzere 19 kalem yedek malzeme satın alımı

İHALE SORUMLUSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ CER SİPARİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE SORUMLUSU ŞUBE MÜDÜRÜ TUNCAY BİBER
İHALE ADRESİ MERKEZ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU TOPLANTI SALONU
TELEFON VE FAKS NO 0 312 309 05 15 /4419 0 312 311 53 05
İLAN TARİHİ 19/10/2012
İHALE TARİHİ VE SAATİ 22/11/2012 SAAT : 14:00
ŞARTNAME BEDELİ 100,- TL
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU MAL ALIMI
DOSYA NUMARASI 2012/153932
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ malzeme@tcdd.gov.tr
İHALE İLANI


KURULUŞUMUZ PARKINDA HİZMET VEREN DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN BAKIM-ONARIM VE REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 19 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No:2012/153932

1- İdarenin:

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4419–4149 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr

2- İhale konusu malın adı ve miktarı : 19 Kalem Yedek Malzeme

3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4- Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 22/11/2012 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 100,-TL bedelle temin edilebilir.

6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

İDARİ SÖZLEŞME

İDARİ ŞARTNAME

TEKNİK ŞARTNAME

STANDART FORMLAR


İlk yorum yapan olun

Yorumlar