İHALE İLANI : YAKIMLIK Hurda AHŞAP traverslerin Kapalı Zarf Yöntemi ile satışı yapılacaktır.İHALE İLANI

Yakımlık hurda Ahşap Malzeme Kapalı Zarf Yöntemi ile satışı yapılacaktır.

TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğünden:

1-İdarenin:

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası :0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi :0216 337 82 14

2-İhale konusu malın adı ve miktarı: Kuruluşumuz mıntıkası, Çerkezköy eski müselles hattı yanında bulunana yaklaşık toplam: 200 ton yakımlık hurda ahşap travers tahta parçasının, bulunduğu yerden, olduğu şekli ile, nakliye ve diğer giderlerinin alıcıya ait olmak üzere, çelik selet ve trifonlarının alıcı tarafından sökülüp, Kuruluşumuza teslim edilmesi ve hurda stok sahalarında hurda malzemeye ait herhangi bir atık malzeme bırakılmamak kaydıyla Kapalı Zarf Yöntemi satışı yapılacaktır.

3-Yukarıda belirtilen satışımız, Kapalı Zarf Yöntemi ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4-Tekliflerin TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, 16/10/2012 Saat : 14.30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5-İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

6-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 2886, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

Not : Şartnameler için lütfen tıklayınız : RAYİHALE

İHALE BİLGİLERİ

İHALE SORUMLUSU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TCDD İŞLETME 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/HAYDARPAŞA 
İHALE SORUMLUSU BÖLGE MD.YRD. NİHAT ASLAN
İHALE ADRESİ

1.BÖLGE MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU            

TELEFON VE FAKS NO 0 216 337 82 14/4478-4498            0 216 336 22 57
İLAN TARİHİ 11/10/2012
İHALE TARİHİ VE SAATİ 16/10/2012             SAAT :  14.30
ŞARTNAME BEDELİ 50,- TL
İHALE USULÜ KAPALI ZARF USULÜ
İHALENİN KONUSU HURDA SATIŞ
DOSYA  NUMARASI 2012/
Reklamlar