Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal 1.Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Çalıştayı’nı ve sonuçlarını değerlendirdiKarabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal, üç gün boyunca ulusal ve uluslar arası akademik katılım yapan akademisyenler, başta TCDD olmak üzere TULOMSAŞ, TUVASAŞ, TUDEMSAŞ, İstanbul Ulaşım, Kayseri Ulaşım, Estram, Durmazlar A.Ş., KARDEMİR A.Ş., gibi kamu ve özel sektör temsilcileri, Demiryolu Taşımacılığı Derneği ve Rayder gibi kuruluşlar, Eskişehir ve Anadolu Raylı Sistemler Kümelenmelerinin katılımlarıyla gerçekleşen 1.Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Çalıştayı’nı ve sonuçlarını değerlendirdi. Şimdiye kadar ilk kez ilgili bütün taraflar aynı hedefe odaklanmış olarak bir araya geldiğini yürütülmekte ve planlanmış projelerin de ilk kez bu çalıştay ile kamuoyuyla paylaşıldığını belirten Rektör Uysal, konusunda uzman akademik ve teknik personelin sunduğu yetmişten fazla bilimsel bildirilerin yanında çalıştayda “Raylı sistemlerde Yerlileştirme” başlıklı bir panel düzenlenerek ülkemizde artmakta olan Raylı Sistemler yatırımlarında yerli üretim oranının artırılması ve büyümekte olan Raylı Sistemler pazarında Türkiye’de üretim yapan sanayicinin söz sahibi olmasının gerekliliğinin dile getirildiğini belirtti.

Rektör Uysal, “TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman Bey’in açılış konuşmalarında, ülkemizdeki mevcut Raylı Sistemler yatırımlarının durumu ve ileriye dönük TCDD’nin hedefleri konusunda yaptığı açıklamalar bütün sektör temsilcilerini motive etmesi ve devletimizin bu alandaki kararlılığını ortaya koyması açısından önemli olmuştur. Sayın Karaman aynı zamanda Raylı Sistemler alanındaki atılımların eğitim boyutunun olmadan gerçekleşemeyeceğini de vurgulayarak bu alanda mühendis ve ara eleman yetiştirmeye başlayan üniversitemizin çalışmalarını takdir ettiklerini ve bu çalışmaları desteklediklerini belirtti. Ayrıca Raylı Sistemlerin önemli bir konusu olan Türkiye merkezli test platformu ve laboratuvarlarının gerekliliğini de vurgulayan Sayın Karaman, TCDD’nin Karabük Üniversitesi’nde kuracağı Türkiye’nin ve yakın çevresinin tek ray aşınma ve mekanik testlerinin yapılacağı 5 kilometrelik ‘Ray Test Yolu’ platformunun altı ay içinde bitirilmesini planladıklarını açıklaması bizleri sevindirdi” dedi.

Türkiye’nin tek yerli ray üreticisi olan KARDEMİR A.Ş.’nin Genel Müdürü Fadıl Demirel Bey’in de açıklamalarına yer veren Rektör Uysal, KARDEMİR A.Ş.’nin, yeni proje çalışmalarına başladıklarını ve yakın zamanda mantarı sertleştirilmiş rayları da üreteceklerini ve buna ilaveten raylı sistemler alanında başta tekerlek ve vagon olmak üzere diğer üretim projelerinin de tamamlanma aşamasında olduklarını belirttiğini, KARDEMİR A.Ş.’de üretilen rayların da testlerinin yapılacağı üniversite ray test platformunun bu açıdan gerekli, yerinde ve stratejik bir yatırım olarak gördüklerini buna ilaveten Demirel’in, Karabük Üniversitesi’nin bu ray test platformuna ilave olarak yaklaşık 20 kilometrelik ikinci bir test platformu olan Raylı Sistemler araç dinamik, mekanik ve stabilite test platformunu da kurmayı planlamakta olduklarını ve bu ikinci test platformunda hızlı tren araçlarının da testlerinin yapılabileceğini açıkladığını belirtti. Anadolu ve Eskişehir Raylı Sistemler Kümelenmesinin ve diğer özel teşebbüs firmaları olan Durmazlar A.Ş., Bozankaya A.Ş. ve ABB Türkiye’den katılımcıların ve Demiryolu Taşımacıları Derneği temsilcilerinin katıldığı Raylı Sistemlerde Yerlileştirme panelinde yerlileştirme konusunun detaylı olarak tartışıldığını belirten Uysal, “Devletimizin Raylı Sistemler yatırımlarında en az yüzde 51 yerli üretim tercihinin ülkemizdeki Raylı Sistemler üretim yatırımlarını hızlandıracağı anlaşılmakta olup, iyi değerlendirilirse önümüzdeki 20-30 yıllık vizyonda Türkiye’deki Raylı Sistemler yatırım, üretim, test ve istihdam pazar büyüklüğü 800 milyar doları geçip, bir milyon 500 bin ilave istihdam oluşturarak işsizliğin azaltılmasına büyük katkılar sağlayacaktır. Karabük Üniversitesi’nde, raylı sistemler teknolojisinin; dünya genelinde gelişmesine paralel olarak daha verimli, daha hızlı, daha ekonomik ve sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla bu alanda yetişmiş teknik eleman ihtiyacını karşılayabilmek için Türkiye’nin ilk Raylı Sistemler Mühendisliği Bölümünü 2011 yılında Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde açtık. 2011-2012 eğitim öğretim yılında 97 ve 2012-2013 eğitim öğretim yılında da 132 öğrenciyi bünyesine kattık. Bu çalıştayın sonuçlarından hareket ile görüyoruz ki; günümüzde ve gelecekte çok önemli bir yere sahip olan raylı sistemler konusunda üniversitemiz geleceği önceden görerek çok doğru bir karar vermiştir. İlk kez Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen bu çalıştaya bu kadar geniş çaplı bir katılımın sağlanmış olması da bu konunun hızla gelişen dünya da ve ülkemizdeki yeri ve önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu da bize gösterir ki üniversite olarak ülkemizin geleceğinde çok önemli bir yere sahip olan Raylı Sistemler alanında önemli görevler üstlenerek Ülkemiz adına Katma Değer üreteceğiz.

Çalıştay süresince Karabük Üniversitesi olarak da çoğu firmayla öğrencilerimizin staj, uygulama ve istihdamı konusunda işbirliği protokolleri imzalanmıştır. Kamu ve özel sektörün katılımı ve ilgisiyle gerçekleşen çalıştay stratejik bir çalışma platformu olarak ülkemizin stratejik hedeflerine katkıda bulunmuştur. Tartışılan diğer konuların ve sunulan bilimsel çalışmaların yanında konuların başında gelmiştir. Bu kapsam da Karabük Üniversitesi’nin yetiştirmeye başladığı Raylı Sistemler mühendisleri bu alandaki ülkemizin ilk mühendisleri olarak Raylı Sistemler alanındaki mühendis ihtiyacının karşılanmasına ve üretim atılımı yapmak isteyen firmaları teşvik etmesine büyük katkıları olacaktır. Çalıştay sonuçları itibariyle de çok verimli geçmiştir. Getireceği kazanımların Karabük Üniversitesi’ne, Karabük’e ve ülkemize hayırlı olmasını temenni eder, çalıştaya katkı veren kamu ve özel sektör kuruluş ve temsilcilerine, akademisyenlere teşekkür ederim. 2013 yılında düzenleyeceğimiz 2.Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Çalıştayı’na şimdiden bütün sektörü davet ediyorum” dedi.

 

Kaynak : Haber Yurdum

Reklamlar