Sendikalar TCDD’nin Özelleştirilmesine Yönelik Ortak Bildiri Yayımladılar (Özel Haber)

TCDD’nin yeniden yapılandırması amacıyla Serbestleşme adı altında, gerçekte ise özelleştirmeyi içeren kanun taslağı, TCDD’de kurulu bulunan Sendika, Vakıf ve Dernek temsilcileri ile ortaklaşa bildiri hazırlanmıştır. TÜRK ULAŞIM-SEN, BTS, ULAŞIM-İŞ,  DEÇEV, DEMARD, DEMOK, KAMU-ENDER, DEKAD, DEMMEGAD, DETEVAD, DEMKONDER ve GİMDER tarafından hazırlanan ve şubelere gönderilen bildiriler tüm TCDD çalışanlarına dağıtılacaktır.


İşte O Bildiri:

Değerli Demiryolcular;
156 yıllık şerefli seçirişi olan Demiryollarımızın kaderini ve geleceğini tayin edecek olan bir yasal düzenlemenin arifesindeyiz.

Ulaşım ;  ekonominin, üretimin ve ülke kalkınmasının motor gücüdür. Bu  nedenle. JS6 yıllık tarihi geçmişini, tecrübe ve birikimini kültürel alt yapısını, yüklendiği misyon ve vizyonu uzerinde yapılacak her türlü değişikliğin aslında Özelleştirme olduğunu bilmekteyiz. Bu nedenle TCDD bünyesinde kurulu bulunan Sendika. Vakıf ve Dernek
temsilcileri  olarak bir araya geldik .

Amacımız, yapılacak yapısal değişikliğin gerçekten Demiryollarımızın geleceğine  ışık tutarak hedeflerin tespitine katkı vermek ,  yapılacak değişikliğin ön yargılardan uzak ve demiryollarımızın hepimizin arzu ettiği altyapı ve teknolojiye kavuşturulmasıdır.

Demiryollarının Serbestleştirilmesi amacıyla hazırlanan Kanun taslağından anlaşılacağı gibi;
Adına Serbestteşme denilen bu taslak kamu hizmetinin tasfiyesi ve özelleştirmeyi amaçlamaktadır.
Taslaktaki madde metinleri üstü kapalı ve muğlak ifadeler içermekte ve sık sık henüz ortada olmayan Yönetmelik, Yönerge ve Tebliğlere vurgu yapılmaktadır.

Bu taslakta ki öngörü bu planlamanın gerçekleşmesi için yeterli değildir. Yatırım için alternatif ve güvenilir kaynak oluşturulmamıştır. Bu nedenle sürdürülebilir olmaktan uzaktır.

Bu tarz bir değişiklik için zamanlama fevkalade yanlıştır. Henüz 8250km’lik demiryolu tek hattır. Böyle bir altyapı ve teknoloji ile taşımada var olan talebi karşılayamayan TCDD, özel sektörle neyi paylaşacaktır?

Taslakta çalışanları güvence altına alacak bir hüküm yoktur. Mevcut uygulamalara bakarak hizmet alımlarının süreceği ve güvencesiz insan, ucuz işgücü hedeflenmektedir. Çalışanların önemli bir kısmı havuza gönderilecektir.

Yine bu taslakta Siyasi ve Bürokratik müdahaleler yasal hale getirilmek isteniyor. Sanayi ve İşletmecilik vasfını barındıran Demiryolları İstediği hiçbir projeyi hayata getiremeyecektir. Bakan tek belirleyici konumdadır.
Taslakta Maliye ve Hazine desteklerinin 5 yıllık sürelerle sınırlı tutulması bugün kî siyasi iktidarın 2023 hedefine dahi uymamaktadır. Oysa yapılanmayı hedefleyen ülkelerde bu süre asgari 10 yıl ve Özel Sektör temsilcileri yer almakta, ancak, çalışanlar düşünülenlerin gerçekleşme şansını kurulacak komisyonlarda Bakanlık, adına temsilciden söz edilmemektedir. Taslakta özel sektör yatırımlarına bel bağlanmakta, ortadan kaldırmaktadır.

Yine taslakta ağır işkolunda görev yapan çalışanların İş riski, yıpranmaları ve verimliliği teşvik etmek amacıyla ta imin yolunu açacak herhangi bir yetki talebi yoktur. Sadece emekliliği özendirmek için emekli ikramiyesinin %30’a kadar artırılması talep edilmektedir. Kanun taslağında teşkilat ve organizasyon şemaları belli değildir. Bu yetkiler Kurumlara bırakılmıştır.

Değerli Demiryolcular;
Kurumumuzda yapılanlara baktığımızda, hizmet alımı yoluyla yaklaşık 5000 ;i çalıştırılmaktadır. Özel sektöre kalifiye eleman sağlamak amacıyla işçi statüsünde İstihdam yolu açılmış, her türlü eğitim ve kurslar kurum kaynaklan ile karşılanmakta, limanlar özelleştirilmekte, hastaneler ise devredilmiştir. Özel sektör kendi vagonları ile şimdiden demiryollarına karsı üstünlük sağlamıştır. Gar ve İstasyonların kapatılması sonucu uzun mesafeli tren buluşmaları nedeniyle ölümlü ve olumsuz kazalarda artışlar olmuş, yıllardır hizmet veren Yolcu trenleri seferden kaldırılmıştır. Anahat trenlerinde Ticari hızımız giderek azalmaktadır. TCDD Meslek Lisesi ve Pratik Sanat Okulları kapatılmıştır. Özel Sektörle külfet değil nimet paylaşımı yapılmak isteniyor.

Sizler Demiryolu Çalışanı ve Temsilcileri olarak, demiryollarının hayrına ve çalışanlar lehine yapılacak her türlü girişimi destekleyeceğimizi ve aynı hassasiyetle demiıyollarımıza ve çalışanlarımıza karşı yapılacak her türlü olumsuzluğa karşı duracağımızı bildirmek istiyoruz.

Bu amaçla başlatmış olduğumuz ortak çalışma ile tespit ettiğimiz hususlarda değişiklik yapılması ve çekincelerimizin kalkması İçin her türlü mücadeleyi birlikte vereceğimizi duyurmak isteriz. Mücadelemiz taslağın görüşüldüğü her platformda sürecek ve gerekliğinde taleplerimiz kitlesel olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kaynak : Sendikalar

 


İlk yorum yapan olun

Yorumlar