İhale İlanı : 8 Kalem Muhtelif Lokomotif Ve Vagon Tekerlekleri İle Buatların Demontaj Tamir ve Temizlik İşi8 Kalem Muhtelif Lokomotif Ve Vagon Tekerlekleri İle Buatların Demontaj Tamir ve Temizlik İşi
İHALENİN KONUSU
8 KALEM MUHTELİF LOKOMOTİF VE VAGON TEKERLEKLERİ İLE BUATLARIN DEMONTAJ, TAMİR ve TEMİZLİK İŞİ İŞ YERİ DİŞLİ VE TEKERLEK İMALATI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NUMARASI 85.02/122290
İHALE TARİHİ VE SAATİ 03/01/2013 14:45
İLAN TARİHİ 10/12/2012
İHALE USULÜ Açık İhale
ŞARTNAME BEDELİ /BANKA HESAP NO:100,- TL /VAKIFBANK ESK. ŞB. – TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73
İHALE SORUMLUSU Yaşar UZUNÇAM
İHALE İLGİLİSİ Levent GÜRSES
TELEFON VE FAKS NO0-222- 224 00 00 (4435-4436)Satınalma:225 50 60, Genel Müdürlük: 0-222- 225 72 72
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ hazirlama@tulomsas.com.tr
İHALE İLANI
DEMONTAJ, TAMİR ve TEMİZLİK İŞİ YAPTIRILACAKTIR
TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:
İhale Kayıt Numarası : 2012/183564
1- İdarenin a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 – 225 72 72
2- İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 8 kalem DE 24000-22000-33000-18000 ve E
43000 tipi lokomotif-vagon tekerleği ile buatların demontaj, tamir ve temizliği işi,
teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.
3- İhalenin a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 03/01/2013 – Saat 14:45
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile
ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5- Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 03/01/2013
günü saat 14:45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6- İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7- Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8- Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi
değildir.
TÜLOMSAŞ
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN
HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME
(YERLİ İSTEKLİLER İÇİN)
I – İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı : TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.)
b) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR
c) Telefon numarası : 0 222-224 00 00/(4435-4436)
d) Faks numarası : 0 222-225 50 60 (Satınalma) -225 72 72 (Genel Müdürlük)
e) Elektronik posta adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı : Yaşar UZUNÇAM – Şef
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat
kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı : DE 24000-22000-33000-18000 ve E 43000 Tipi Lokomotif-Vagon Tekerleği ile
buatların Demontaj, Tamir ve Temizliği işi
b) KİK kayıt no : 2012/183564
c) Miktarı ve türü: 8 Kalem
d) Yapılacağı yer: Yüklenici Sahası
e) Diğer bilgiler : 250.194 no’lu Teknik Şartname
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres : TÜLOMSAŞ Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR
c) İhale tarihi : 03.01.2013
d) İhale saati : 14.45
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

250.194 teknik şartname
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhaleler Bilgi Amaçlı Olup,Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Demiryolu Haber özetleri

İhale İlanı : 2013 Yılı 11 Aylık 5 Adet Araç Kiralama İşi (TÜLOMSAŞ) İHALENİN KONUSU TÜLOMSAŞ 2013 Yılı 11 Aylık 5 Adet Araç Kiralama İşi İŞ YERİ SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOSYA NUMARASI 85.02/122363 İHA...
İhale İlanı : Çap 920 mm 22,5 ton dingil basınçlı Komple Tekerlek Takımı Alınacaktır (TÜLOMSAŞ)... Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. Çap 920 mm 22,5 ton dingil basınçlı Komple Tekerlek Takımı Alınacaktır İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİ...
İhale İlanı : 5 Kalem Lokomotif Muhtelif Kaynaklı İmalat Malzemeleri (TÜLOMSAŞ) İHALENİN KONUSU 5 Kalem Lokomotif Muhtelif Kaynaklı İmalat Malzemeleri İŞ YERİ LOKOMOTİF FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NUMARASI 85.02/122359 İHALE TARİHİ ...
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü İşçi Alacak TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü İşçi Alacak :Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü çeşitli mesleklerde 90 işçi alacak. Başvurular İşkur üze...
Dünyaya hızlı tren seti ihraç edeceğiz Dünyaya hızlı tren seti ihraç edeceğiz :Eskişehir İl Milli eğitim Müdürlüğü, Tülomsaş Genel Müdürlüğü, Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Ticaret Oda...
İhale İlanı : 2013 Yılı Nakliye İşleri İçin 4 Adet Şoför Alımı PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR 2013 Yılı Nakliye İşleri İçin 4 Adet Şoför Alımı TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı TÜLOMSAŞ Nakliye İşleri için Şoför Al...
İhale İlanı : Aks Pateni Satın Alınacaktır (TÜLOMSAŞ) Aks Pateni Satın Alınacaktır TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: İhale Kayıt Numarası : 2013/33387 1- İdarenin: a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞE...
İhale İlanı : TÜLOMSAŞ Eski Depo Müdürlüğü atölye binasının modernizasyonu, ihata duvarı, güvenlik k... TÜLOMSAŞ Eski Depo Müdürlüğü atölye binasının modernizasyonu, ihata duvarı, güvenlik kulesi yapılması TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eski Depo Müdürlüğü at...
TÜLOMSAŞ’ın ürettiği yeni vagona sertifika verildi TÜLOMSAŞ'ın ürettiği yeni vagona sertifika verildi :Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ (TÜLOMSAŞ) tarafından üretilen ''Eanoss'' tipi yük vagonuna K...
İhale İlanı : 1 Kalem Motor Test Ünitesi Dizel Motor Soğutma Sistemi Modernizasyonu TÜLOMSAŞ İHALENİN KONUSU 1 Kalem Motor Test Ünitesi Dizel Motor Soğutma Sistemi Modernizasyonu İŞ YERİ MOTOR FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NUMARASI 85.02/122332 İH...
İhale İlanı : Asansör temini (TÜLOMSAŞ) Asansör temini TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Asansör Temini alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edile...
Tülomsaşın İş Yeri Hekimliği İçin Açtığı İhale Tülomsaşın İş Yeri Hekimliği İçin Açtığı İhale Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Filiz Ünal, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'nin ...
İhale İlanı : Lokomotif muhtelif kabloları satın alınacaktır (TÜLOMSAŞ) Lokomotif muhtelif kabloları satın alınacaktır TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş sahibi idareye ...
İhale İlanı : Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır (TÜLOMSAŞ) Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜLOMSAŞ 2014 yılı Araç Kiralama İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu ...
İhale İlanı : Monoblok Tekerlek Gövdesi Satın Alınacaktır (TÜLOMSAŞ) TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Monoblok Tekerlek Gövdesi Satın Alınacaktır İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilg...
TÜLOMSAŞ tekerlek takımı ve monoblok tekerlek gövdesi alımı ihalesi sonuçlandı TÜLOMSAŞ tekerlek takımı ve monoblok tekerlek gövdesi alımı ihalesi sonuçlandı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 10 Ocak 2013 tarihinde teklifleri t...
İhale İlanı : Boji Şasesi Satın Alınacaktır (TÜLOMSAŞ) TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Boji Şasesi Satın Alınacaktır İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdar...
İhale İlanı : İşyeri Hekimliği hizmet alımı (TÜLOMSAŞ) İHALENİN KONUSU İşyeri Hekimliği hizmet alımı İŞ YERİ SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOSYA NUMARASI 85.02/122402 İHALE TARİHİ VE SAATİ 01/0...
İhale İlanı : 6 Kalem Vagon Muhtelif Çelik Döküm Malzemeleri Alınacaktır 6 Kalem Vagon Muhtelif Çelik Döküm Malzemeleri Alınacaktır İŞ YERİ VAGON FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NUMARASI 85.02/122340 İHALE TARİHİ VE SAATİ 20/12/2...
İhale İlanı : İşyeri Hekimliği Hizmeti Alınacaktır (TÜLOMSAŞ) İşyeri Hekimliği Hizmeti Alınacaktır TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜLOMSAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri çerçevesinde İşyeri Hekimliği hizmet alımı...

Hızlı Tren HaberleriBenzer Raylı Sistem Haberleri

İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.