Akaryakıt Kaçakçılığına Karşı Alınan Önlemler

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, akaryakıt kaçakçılığını önlemek amacıyla hazırlanan kanun tasarısında kaçakçılığa karışan pompa yerine tüm tesisin mühürleneceğini belirterek, “Hazırlanan kanun tasarısının yasalaşarak yürürlüğe girmesi ile akaryakıt kaçakçılığının bitme noktasına geleceğine inanıyorum. Bu tasarı ile, sektörün daha sıkı denetlenmesine, rekabet ortamının iyileşmesi, çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik önemli bir adım atılmış olacaktır” dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, TOBB Sosyal Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenleyerek akaryakıt kaçakçılığına yönelik alınan tedbirleri anlattı. 2012/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarında önemli düzenlemeler yapıldığını belirten Bakan Hayati Yazıcı, “Ülkemizde serbest dolaşıma giren akaryakıtın, giriş noktasından başlayarak tüketiciye ulaşmasına kadar olan süreci izleyecek bir online sistem kurulacaktır” dedi.
Bu sistem ili ürünlerin anlık olarak takibinin sağlanabileceğine dikkat çeken Bakan Yazıcı, alınan diğer tedbirleri ise şöyle anlattı:
“Firmaların kapasite raporlarında belirtilen miktarlardan fazla akaryakıt harici petrol ürünü temin etmesini engellemek amacıyla ‘Uygunluk Yazısı’ uygulaması başlatılacaktır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgilerin yer alacağı bir veritabanı kuracağız. Bu veri tabanı diğer mücadeleci birimlerin de kullanımına açık olacaktır. Müşterek kontrol ve denetim yapmak üzere bakanlığımız koordinasyonunda; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı personeli ile gerekli durumlarda diğer kurum personelinin de katılımıyla oluşacak özel ekiplerle takip edilecektir.”
HAZIRLANAN YASA TASARISININ HEDEFLERİ
Bakan Hayati Yazıcı, akaryakıt kaçakçılığı mücadele konusunda görevli bütün bakanlıkların ve kurumların ortak çalışması ile hazırlanan “Gümrük Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı” hakkında da bilgi verdi. Bakan Yazıcı’nın anlattığı tasarının hedefleri ise şöyle:
“- Tek Fiile iki ayrı ceza verilmesinin ortadan kaldırılması
– Fiziki şartları uygun olmayan kapıların Yap-İşlet- Devret Modeli ile yenilenmesi,
– Kaçak eşyanın veya terk edilmiş eşyanın tasfiye sürecinin hızlandırılması
– Kaçakçılık fiilleri ile ile alakalı müdahil idare konusundaki yetki karmaşasının önlenmesi, müdahil idarenin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olması ve davaların takibinin kolaylaştırılması, etkin sonuç alınması
– Kaçakçılık faaliyetlerine yönelik caydırıcılığıın artırılması
– Petrol piyasasının daha kapsamlı bir şekilde düzenlenmesi
– Akaryakıt kaçakçılığı ile topyekün ve etkili mücadele edilmesi.”
AKARYAKIT TANIMININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
Hazırlanan kanun tasarısında ise Akaryakıt tanımının kapsamı genişletiliyor. Tanım, “Akaryakıt olarak kullanılan hiçbir ürünü dışarıda bırakmayacak ve ileride karşılaşılabilecek olası suistimalleri de engelleyecek şekilde genişletilmiştir” şeklinde düzeltildi. Kaçakçılık fiillerinden dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararı olan gerçek veya tüzel kişilere lisans verilmesinin yolu tamamen kapatılırken, böylece sektörde faaliyet gösteren ve kaçakçılık fiilini işleyen bir kişinin, bir kez daha benzer bir suçu işlemesi ihtimali ortadan kaldırılıyor. Bakan Yazıcı bu durumu ise şöyle özetliyor:
“Bu çerçevede lisans sahibinin tüzel kişi olması durumunda söz konusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibariyle yüzde 10’den fazla paya sahip ortaklar ile görevden ayrılmış olan ve halen görevde bulunan yönetim kurulu başkan ve üyelerine, temsil ve imza yetkili olanlara lisans verilmesini engelledik.”
KAÇAKÇILIĞA KARIŞAN POMPA YERİNE TÜM TESİS MÜHÜRLENECEK
Tasarı’da yapılan düzenlemelerde lisans sahiplerinin yükümlülükleri de yeniden düzenleniyor. Akaryakıt kaçakçılığını önlemek amacıyla ‘Lisans Sahiplerinin Yükümlülükleri’ arasına, “Kaçak akaryakıt veya sahte ulusul marker elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde inşaat ruhsatı ve eklerinde yer alan mimari, tesisat ve benzeri projelerine aykırı sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipmanı bulundurmamak” hususu da eklendi.
Düzenlemeler arasında dikkat çeken konulardan bir tanesi ise kaçakçılık fiillerinin sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman kullanılarak, gerçekleştirilmesi halinde verilecek cezalar iki kat yükseltilmesi. Ayrıca dağıtıcı lisansı sahiplerine, bayilerinde kaçak akaryakıt satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir denetim sistemi kurma ve uygulama yükümlülüğü getirildi.
Tasarıdaki dikkat çeken en önemli konu ise, akaryakıt kaçakçılığına karışan bir tesiste pompa yerine bütün tesisin mühürlenmesi konusu. Mevcut düzenlemede ise kaçak akaryakıt satışı yapıldığı tespit edilen tesislerde yalnızca satışın yapıldığı akaryakıt pompası veya tabancası mühürleniyor. Böyle olunca kaçakçılığa karışan lisans sahipleri soruşturma veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar aynı tesisin mühürlenmeyen diğer kısımlarında ticari faaliyetlerine devam edebiliyor. Bu durum ise akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede büyük bir engel teşkil ediyor.
Bu durumu ortadan kaldırmak içinse kaçakçılık fiillerinin işlendiği tespit edilen rafineri hariç her türlü tesiste, lisansa tabi tüm faaliyetlerin takipsizlik veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar EPDK tarafından geçici olarak durdurulması ve kaçakçılık fiili işleyen bu gibi yerlerin kamuoyuna teşhir edilmesi öngörülüyor. Bakan Hayati Yazıcı konuşmasının sonunda ise hazırlanan kanun tasarısını şu sözlerle özetledi:
“Hazırlanan kanun tasarısının yasalaşarak yürürlüğe girmesi ile akaryakıt kaçakçılığının bitme noktasına geleceğine inanıyorum. Bu tasarı ile, sektörün daha sıkı denetlenmesine, rekabet ortamının iyileşmesi, çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik önemli bir adım atılmış olacaktır.”


Kaynak: iHA


İlk yorum yapan olun

Yorumlar