TCDD Gar ve İstasyonlarında Yolcu Bileti Satışı Danışma ve Rezervasyon Hizmetlerinde 272 Eleman İle 10 Ay Süreyle Yaprırılması Hizmeti Satın Alınacaktır

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
TCDD Gar ve İstasyonlarında Yolcu Bileti Satışı Danışma ve Rezervasyon Hizmetlerinde 272 Eleman İle 10 Ay Süreyle Yaprırılması Hizmeti Satın Alınacaktır
TCDD GAR VE İSTASYONLARINDA YOLCU BİLETİ SATIŞI, DANIŞMA VE REZERVASYON HİZMETLERİNİN 70 İŞYERİNDE 272 ELEMAN İLE 10 AY SÜREYLE YAPTIRILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR
İhale Kayıt No : 2012/197933
1 – İdarenin:
a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü GAR/ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4199 – Faks: 311 53 05
c) WEB Adresi : http://www.malzeme.tcdd.gov.tr
2 – İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD Gar ve İstasyonlarında Yolcu bileti satışı, Danışma ve Rezervasyon hizmetlerinin 70 işyerinde 272 eleman ile 10 ay süreyle yaptırılması hizmet alımı. (01/03/2013-31/12/2013)
3 – Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4 – Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığına 17/01/2013 günü saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 – İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Ankara’da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV Dahil 200.-TL bedelle temin edilebilir.
6 – Teklif edilen bedelin en az %3 ‘ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 – Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Armin
sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar