İhale İlanı : Patinaj Kumu Satın Alınacaktır

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İHALELERİ
Patinaj Kumu Satın Alınacaktır
4. Bölge Malzeme Müdürlüğü-Mal Alımı-Mal Alimi
Ihale Sorumlu:Macit Derici
Ihale Yöneticisi Telefon:0346 2217000/4108
Ihale Yöneticisi Fax:0346 2237677
Ilan Tarihi:03.01.2013 00:00:00
Ihale Tarihi:14.01.2013 00:00:00-14:00
ŞartName Bedeli:50TL
Ihale Usulü:Mal Alımı
Ihale Konusu:Mal Alimi
Kayıt No:2012/197974
Mail:4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
İHALE İLANI
PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No: 2012/197974
1- İdarenin:
a) Adresi : TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 0 346 2237677
c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
2- İhale konusu malın adı ve miktarı : Bölgemize bağlı Cer Müdürlüğünün ihtiyacı olan 360 ton (Silobas) patinaj kumu satın alınacaktır.
3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.
4- Tekliflerin TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığına 14/01/2013 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5- İhale dökümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil
50,00 TL. bedelle temin edilebilir.
6- Teklif edilen bedelin en az %3 üoranında geçici teminat verilecektir.
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
TCDD 4. BÖLGE BANKA HESAP NUMARALARI
BANKA ADI
IBAN HESAP NUMARALARI
Vakıflar Bankası
TR410001500158007293478674
Halk Bankası
TR670001200969900013000002
Ziraat Bankası
TR520001000230369173495001


şartname
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.


İlk yorum yapan olun

Yorumlar