Tarihte Bugün : 18 Ocak 1909 Mebusan Meclisi’nde Bağdat Mebusu İsmail Hakkı tarafından Bağdat demiryolu…Tarihte Bugün

18 Ocak 1909 Mebusan Meclisi’nde Bağdat Mebusu İsmail Hakkı tarafından Bağdat demiryolu hakkında soru önergesi verildi. Meşrutiyet Meclisi, yabancılara verilen imtiyazları sorgulayıp eleştiriyordu. Hamidiye-Hicaz Demiryolu İdare-i Maliyesi Nezareti unvanı Hicaz Nezareti olarak değiştirilip Sadaret’e bağlandı. Aynı yıl Nezaret kaldırılıp Müdüriyet-i Umumiye kuruldu.

Reklamlar