Türkiye ile Gürcistan Arasında İmzalanan 4 Nisan 1996 Tarihli Gümrük Geçiş Noktaları Konusunda Anlaşma’da Değşiklik Yapan AnlaşmaTürkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti (bundan sonra “Taraflar” olarak anılacaktır);
Taraflara, uluslararası ticarete en büyük faydayı sağlayacak şekilde, yeni geçiş noktalan tesis etme yetkisi veren “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti arasında 4 Nisan 1996 tarihinde imzalanan Gümrük Geçiş Noktaları Konusunda Anlaşma’nın” 3 üncü ve 4 üncü Maddelerine atfen,

İki ülke arasında yeni Geçiş Noktalarının açılmasının, bölgenin Avrupa ile Asya arasında transit koridoru oluşu şeklindeki mevcut rolünü daha da geliştireceği; iki ülkenin de refahını artıracağı; bölge dâhilinde ekonomi, ticaret ve kültürün geliştirilmesine yardımcı olacağı hususlarını dikkate alarak;

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

Madde 1
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti arasında 4 Nisan 1996 tarihinde imzalanan Gümrük Geçiş Noktalan Konusunda Anlaşma”da değişiklik yapmak amacıyla;
1. 1 inci Madde’nin 1 inci Fıkrası aşağıdaki şekilde yazılmalıdır:
“Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan arasındaki sınırda aşağıdaki geçiş noktalarını, açacaklardır:
Karayolu:
i) Sarp (Türkiye) – Şarpi (Gürcistan)
ii) Posof/Türkgözü (Türkiye) – Akhaltsikhe (Gürcistan)
iii) Çıldır/Aktaş (Türkiye) – Kartsakhi (Gürcistan)
iv) Muratlı (Türkiye) – Maradidi (Gürcistan)
Demiryolu:
i) Canbaz/Demir îpekyolu (Türkiye) – Kartsakhi (Gürcistan)”

Madde 2
İşbu Anlaşma, Tarafların, Anlaşma’nın yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal usullerin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girer,
Bu Anlaşma, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti arasında 4 Nisan 1996 tarihinde imzalanan Gümrük Geçiş Noktaları Konusunda Anlaşma”nm ayrılmaz parçasını oluşturmaktadır.
Bu Anlaşma 28 Eylül 2012 tarihinde, Tiflis’te, tüm metinler eşit derecede geçerli olmak üzere Türkçe, Gürcüce ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha halinde imzalanmıştır. Anlaşma’nın yorumlanmasında herhangi bir anlaşmazlık olması halinde, İngilizce metin esas alınır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA
ZİYA ALTUNYALDIZ
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
MÜSTEŞARI

GÜRCİSTAN HÜKÜMETİ ADINA
JAMBUL EBANOIDZE
GELİR İDARESİ BAŞKANI
MALİYE BAKAN YARDIMCISI

Kaynak : Resmi Gazete

Reklamlar

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.