3. EurAsia Rail Fuarı Konferans Programı

EurasiaRail
EurasiaRail

07 Mart 2013 (07 March 2013)

14:30- 15:00 Süleyman KARAMAN (TCDD Genel Müdürü -Director of Turkish State Railways)-     Demiryollarının bugünü ve geleceği;  Railways; Today and the Future (Türkiye-Turkey)
15:00- 15:30 Y.Metin TAHAN (Altyapı Yatırımları Genel Müdürü- Director of Infrastructure Investments)- Marmaray ve Metro Projeleri ; Marmaray and Metro Projects (Türkiye-Turkey)
15:30-15:45 Çay-kahve arası (Tea-Coffee Break)
15:45- 16:00 Bekir GEZER (Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürü- Foreign Affairs and EU General Director) – AB-Türkiye Uyum Politikalarında Dengeli ve İntermodal Taşımacılık ve Demiryollarının Önemi; Intermodal and Balanced Transportation in Turkey’s Harmonization Politics abd Importance of Railways (Türkiye-Turkey)
16:00- 16:15 Javier Menendez BONILLA (AB Delegasyonu, Ekonomik ve Sosyal Politikalar Bölüm Başkanı- Head of Economy and Social Development Section, European Delegation to Turkey)- Türkiye, AB Demiryolları Reformu Sürecinin Neresinde? ; Where is place of Turkey at EU Railway Reform?           ( Türkiye-Turkey)
16:15- 16:30 Erol ÇITAK (Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü-Director of Railway Regulation) – Türkiye Demiryollarının Yeniden Yapılandırılması Sonrasında Mevzuat Düzenlemeleri; Legislations after Turkish Railway Sector Restructuring  (Türkiye- Turkey)

08 Mart 2013 (08 March 2013)

10:00- 10:15 Mag.Dr. Helmut MEELICH (Avrupa Birleşmiş Milletler Ekonomik Komisyonu Proje Müdürü- Project Manager at United Nations Economic Commission for Europe UNECE Trans European North-South Motorway)- Hızlı Yük Taşımacılığı; High Speed  Freight Transportation (Slovakya- Slovakia)
10:15-10:30 Jindrich KUSNIR (Çek Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Demiryolu Departman Direktörü- the Director of Department of Railway and Combined at Ministry of Transport of the Czech Republic)- Demiryolarında Hızlı Yük Taşımacılığı; High Speed Freight Transportation on Rails (Çek Cumhuriyeti- Czech Republic)
10.30-10:45 Dennis SCHUT (Uluslararası Demiryolu Birliği Araştırma Birimi Başkanı -Head of Research Unit of International Union of Railways- UIC)- Avrupa Birliği Destekli Yüksek Hızlı Yük Taşımacılığı Projeleri; EU Funded High Speed Freight Projects ( Fransa- France)
10:45-11:00 İsa APAYDIN (TCDD Genel Müdür Yardımcısı- Vice Director of Turkish State Railways)- Türkiye’ de Yüksek  Hızlı Tren İşletmeciliği; High Speed Train Operations in Turkey ( Türkiye- Turkey)
14:00-14:15 Patrice MAIRE (Ketenersiz Çözümler Müdürü- Catenaryless Solutions Manager – ALSTOM Transport)- Katenersiz Tramway Sistemi; Tramway System without Catenary ( Türkiye-Turkey)
14:15-14:30 Thomas SIEGEMUND (Ürün Yönetimi Direktörü- Director Product Management -BOMBARDIER Transportation)- Otomatik Metrolar- Bugün ve Yarını Algılama; Automated Metros- Sensing Tomorrov, Today ( Almanya- Germany)
14:30- 14:45 Stefan AURICH (Hızlı Tren Sistem Yenileme Müdürü- Manager System  Engineering High Speed Trains-  KNORR BREMSE)- Yüksek Hız Fren Uygulamalarındaki  Zorluklar; Challenges in High Speed Brake Applications (Almanya- Germany)
14:45- 15:00 Juan Pablo Barahona MERINO (Bölge Müdürü- Area Director -TALGO)- Avril Yüksek Hızlı Tren Konsepti; Avril High Speed Train Concept ( İspanya- Spain)
15:00- 15:15 Çay- Kahve Arası (Tea-Coffee Break)
15:15- 15:30 Gürhan GÜRKAN (Proje Yönetimi Grubu, Yerli Müdür Yardımcısı -Project Management Team, Local Manager, assistant to General Manager-  HYUNDAI-ROTEM)  Yeni Nesil Hızlı Tren-HEMU-430X; New Generation High Speed Train-HEMU-430X  (Türkiye- Turkey)
15:30- 15:45 Cüneyt GENÇ (Raylı Sistemler ve Ulaşım Bölüm Direktörü- Director of Department of Rail Systems and Mobility -SIEMENS Turkey ) Raylı Sistem Araçları ve Yerli Üretim İmkanları; Rolling Stocks and Domestic Production Possibilities ( Türkiye- Turkey)
15:45- 16:00 Prof.Dr.Tuncer TOPRAK (İstanbul Teknik Üniversitesi-İstanbul Technical University)- Demiryolu Araçlarının Sertifikasyon Testleri; Certification Tests of Rail Vehicles  (Türkiye – Turkey)
16:00- 16:15 Ömer YILDIZ (Genel Müdür – General Manager – ISTANBUL ULAŞIM A.Ş) Yerli Demiryolu Araç Üretimi ; Domestic Railway Vehicles Production ( Türkiye- Turkey)

09 Mart 2013 (09 March 2013)

10:00- 10:15 Oktay ATÇALI (Satış Müdürü- Sales Manager -ARCELORMITTAL) Ray Üretimindeki  Yenilikler, Mantarı Sertleştirilmiş Raylar ve Kullanım Yöntemleri; Improvements at Rail Production, Head Hardened Rails and Usage Methods ( Türkiye-Turkey)
10:15-10:30 İbrahim TOZLU (Ray Profil Haddehanesi Müdürü- Rail Profile Rolling Mill Manager- KARDEMİR A.Ş.) Raylarda Oluşan Bozulmalar ve Nedenleri; the Rail Damages and Causes (Türkiye- Turkey)
10:30- 10:45 John BRYANT (Global Satış Yöneticisi-Global Sales Executive- BENTLEY Systems, Dubai) BIM Yardımıyla Çekirdek Altyapıyı  Teslim Etme ve Sürdürme; Delivering and Sustaining Through BIM.   ( BAE- UAE)
10:45-11:15 Prof.Dr.Erol TUTUMLUER (University of Illionis, USA) Köprü-dolgu geçiş bölgesi; Bridge-Embankment Transition Zones  (Davetli konuşmacı- Invited Speaker)  ( ABD-USA)
11:15- 11:30 Çay-Kahve arası (Tea-Coffee break)
11:45- 12:00  Prof.Dr. İlhan KOCAARSLAN (Istanbul Üniversitesi-Istanbul University)- Demiryolu Emniyet ve Güvenlik Yönetimi Sistemleri: Vaka çalışması; Railway Safety Management Systems- Case Study (Türkiye-Turkey)
12:00- 12:15 Roger-A. DIRKMEIER (Raylı Sistemler Genel Müdürü- General Manager Rail Systems- FOGTEC Fire Protection) Demiryolu Araçlarında Yangın Söndürmede Akıllı Çözümler; The Smarter Way of Using Fire Protection  in Rolling Stock Applictions ( Almanya-Germany)
12:15- 12:30 Dr.Peter Stahl (Genel Müdür- Managing Director- WAGNER Bayern GmbH)- Demiryolu Araçları için İnovatif Yangın Önleme Çözümleri; Innovative Fire Protection Solutions for Railway Vehicles  ( Almanya –Germany)
12:30- 12:45 Henrik ENGSTRÖMER (Proje Müdürü- Project Manager – BOMBARDIER Transportation)- Bölgesel ERTMS: Ekonomik Çözümler İstendiğinde Zamanlarda Değeri ve Kapasitesi; ERTMS Regional: Delivering Value and Capability in Economically Challenging Times (Almanya –Germany)
12:45- 13:00 Jean FEHLBAUM (NEXANS EMEA Uluslararası Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı -VP Marketing for the EMEA International Division) Demiryolu Altyapısında Kullanılan Kablolardaki Güncel Gelişmeler; Recent Developments in Cables Used for Railway Infrasturcture ( İsviçre- Switzerland)
13:00- 13:15 Norman FRISCH  ( Demiryolları Çözümleri İş Geliştirme Direktörü- Business Development Director for Railway Solutions – HUAWEI)  Demiryolu güvenliği ; Railway Safety (Çin- China)
14:00-14:15 Oytun ASLAN (Satış Müdürü –Sales Manager- IVU Traffic Technologies AG) Araç teknolojisindeki Gelişmeler – Advances in Rail vehicle Technology ( Almanya- Germany)
14:15- 14:30 İbrahim ÖZ (Demiryolu Taşımacılar Derneği Başkanı- Head of Railway Transport Association, Turkey )- Demiryollarında Yeniden Yapılandırmanın Sektöre ve Taşımacılığa Etkileri; Effect of Railway Restructuring on the Sector and Transportation ( Türkiye- Turkey)
14:30- 14:45 Dipl.-Ing. Türker AHİ (Proje Danışmanı- Project Consultant- RAILISTICS GmbH)- Global Pazarda Demiryolu Vizyonu 2050; Railway Vision 2050 in Global Market  ( Almanya- Germany)
14:45- 15:00  Pablo MARTORELLI  (Arjantin  Demiryolu Enstitüsü Başkanı – Chairman- IAF – ARGENTINE INSTITUTE of RAILWAYS) Demiryolu sektörüne bakış ve yeni projeler- Railway sector overview and new projects  ( Arjantin-Argentina)
15:00- 15:15 Maurizio MENEGHELLO (Demiryolu Araçları Takım Lideri- Rolling Stock Team Leader – RINA Services SpA) Avrupa Demiryolları Pazarına Giriş: CE Sertifikasyonu; EC Certification as Access to the European Railway Market ( İtalya- Italy)

Levent Özen – RayHaber CEO

Armin

sohbet

    İlk yorum yapan olun

    Yorumlar